सावधान: घरामध्ये मुंग्यांचे दिसणे देते हे संकेत,लवकर करा उपाय अन्यथा.

Daily News

मुंग्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करत असतो. त्यांना पायाखालून चि र डतो आणि मुंग्या या फक्त आपल्याला चावणाऱ्या आणि त्रा स देणाऱ्याच असतात असा विचार करतो. पण ते तसे नाही. मुंग्या देखील काही संकेत देत असतात.

पण आपणास ते समजत नाही. जर आपल्या घरात लाल मुंग्या वारंवा र दिसल्या किंवा राहात असतील तर हे या वास्तू दो षांचे कारण असू शकते. खरे तर मुंग्या दोन प्रकारच्या आहेत लाल आणि काळ्या. त्यापैकी लाल मुंग्याना अशुभ मानले जाते आणि कालीला शुभ मानले जाते.

घरात लाल रंगाच्या मुंग्यांची उपस्थिती एक अशुभ चिन्ह देते तर घरात असलेल्या काळ्या मुंग्या हे भाग्य दर्शवितात. लाल मुंग्यांबद्दल असे म्हटले जाते की घरात त्यांची संख्या वाढल्यामुळे क-र्जही वाढते आणि तेही एक सं-कट असल्याचे सांगितले जाते.

अशा परिस्थितीत लोक मुंग्या मा-रण्याचे औ-षध आणतात आणि सर्व लाल मुंग्या मा-रतात. अशात त्यांच्यावर ह-त्या दोष लागतो म्हणजे सरळ भाषेत म्हणायचं तर एका सं-कटापासून वाचण्यासाठी दुसर्‍यात सं कट ओढणे. अनेकदा लाल मुंग्या मा रण्यासाठी केलेल्या उ पायामुळे काळ्या मुंग्याही म- रतात.

अशा स्थितीत कोणत्याही औ षधाने लाल मुंग्या मा रु नका परंतु सोपी पद्धतीचा . तुमच्या घरात लिंबू असेल. फक्त त्याची काही साले काढून लाल मुंग्या असलेल्या जागी ठेवा. असे केल्याने लाल मुंग्या लगेच तेथून पळून जातात.

दुसरा उ पाय तमालपत्रांचा तुकडा आहे. त्याचप्रमाणे लवंगा किंवा काळी मिरी देखील वापरली जाऊ शकते. मुंग्यांपासून सुटका करण्यासाठी मीठ अत्यंत उपयोगी आहे. यासाठी फरशी पुसताना पाण्यात मीठ घाला. असे केल्याने घरात मुंग्या येणार नाही.

घरातून मुंग्यांना पळवून लावण्यासाठी लवंग अत्यंत फा यदेशीर ठरते. यासाठी घरच्या कोपऱ्यांमध्ये, खिडक्यांमध्ये आणि दरवाज्याजवळ लवंग ठेवा. घर मुंगीमुक्त करण्यासाठी हळद आणि फटकीची पावडर एकक्ष करुन घरातील कोपऱ्यांमध्ये पसरवून ठेवा.

आपण मुंग्यांमुळे कर्ज मुक्त देखील होवू शकता. त्यासाठी एक उ पाय आहे की दोन्ही प्रकाराच्या मुंग्यांना कणीक टाकल्याने कर्जापासून मुक्ती मिळते. मुंग्यांना साखर मिसळून कणीक टाकल्याने व्यक्ती प्रत्येक बंधनातून मुक्त होतो.

हजारो मुंग्यांना दररोज आहार दिल्याने मुंग्या संतुष्ट होतात आणि यामुळे मनुष्य प्रत्येक सं कटातून बाहेर पडतो. मुंग्यांना कणीक देण्याने आणि लहान-लहान चिमण्यांना तांदूळ खाऊ घालणारे वैकुंठात जातात असे ही मानले गेले आहे.

तसेच ऋ णमुक्तीसाठी मुंग्यांना कणीक आणि साखर टाकावी. शेवटी मुंग्यांबद्दल एक शगुन सांगायचे म्हणजे लाल मुंग्यांना ओळीत जात असताना मुंग्यांच्या तोंडात अंडी असलेले बघणे शुभ असतं. याने संपूर्ण दिवस शुभ आणि सुखात जातो.