स्म्शान भूमीवर ज-ळत असलेल्या प्रे-तांपाशी रात्रभर नाचतात से-क्स वर्कर,जाणून घ्या पण कशासाठी.?

Daily News

बातमीचे शीर्षक वाचून तुम्हाला नक्कीच ध क्का बसेल. जर आपण असे म्हटले की भारतात एक स्मशानभूमी आहे जिथे एका बाजूला प्रेत जळतात आणि दुसरीकडे से- क्स वर्कर्स डान्स करत असतात तर आपणास यावर विश्वास ठेवणे कठीण होईल.

परंतु हे सत्य आहे. मणिकर्णिका नावाची स्मशानभूमी उत्तर प्रदेश काशी म्हणजेच बनारस येथे आहे. काशीच्या 84 घाटांमध्ये मणिकर्णिका घाटाचे नाव सर्वात चर्चेचा घा ट म्हणून दिसत असते. असे म्हणतात की या घाटाचे पायरे कधीही थंडावत नाहीत कारण येथे प्रत्येक वेळी सर्वत्र प्रे त जळत असतात.

यामुळे से- क्स वर्कर्स येथे नाचतात:- खरे तर मणिकर्णिका घाटात वर्षातून एकदा उत्सव आयोजित केला जातो. चैत्र नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी हा उत्सव होतो.

या उत्सवात वधू गुंगरूने पायात बांधलेल्या से- क्स वर्कर्स नटराज यांच्या मूर्तीसमोर रात्रभर नाचतात ही अनोखी साधना नाथ उत्सवाचा एक भाग आहे. मृत्यूच्या ठिकाणी जलद संगीतावरील त्यांचे नृ त्य हा चर्चेचा विषय आहे.

शेकडो वर्षांची परंपरा:- असा विश्वास आहे की ही परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालू आहे. हे तवई शहरातील कु प्रसिद्ध रस्त्यांवरून येतात. असे म्हटले जाते की हे वे श्या पुढील जीवनात सुधा वे श्या होऊ नयेत यासाठी येथे गातात व नाचतात.

शेकडो वर्षांपूर्वी अकबर काळाच्या काळात त्या काळातील प्रसिद्ध न र्तकांना आमेरचा राजा सवाई मान सिंह यांनी दरबारात सादर करण्यास आमंत्रित केले होते. १५८५ मध्ये स्म शानभूमीजवळ मान सिंह यांनी मंदिर बांधले.

पण कलाकारांनी मंदिर स्म शानभूमीच्या मध्यभागी उपस्थित राहण्यास नकार दिला. परंतु नृत्य कार्यक्रमाची घोषणा राजाने शहरभर केली. अशा परिस्थितीत राजाने रात्रभर स्म शानभूमी ता ब्यात घेतली आणि शहरातील कु प्रसिद्ध रस्त्यांमधून वे श्या यांना बोलावले. ही परंपरा तेव्हापासून चालू आहे.

अशी देखील मान्यता आहे:- असे मानले जाते की या घाटावर भगवान विष्णूंनीही हजारो वर्षे पूजा केली. विष्णूने शिवांकडे वरदान मागितले की जगाच्या विनाशाच्या वेळीही काशी नष्ट होऊ नये. भगवान शिव आणि आई पार्वती येथे विष्णूच्या प्रार्थनेने प्रसन्न झाल्या.

तेव्हापासून असे मानले जाते की येथे मो क्ष प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मणिकर्णिका घाट सर्वत्र ओळखला जातो. काशीच्या मानिकार्निका घाटाला महाश्म शानभूमी असेही म्हणतात.

याठिकाणी चितेची अग्नी कधीही थंड होत नाही सकाळपासून रात्रीपर्यंत असंख्य लोकांचे याठिकाणी अं त्यसंस्कार येथे केल्या जातात.

याठिकाणी अ घो रींची संख्या सर्वाधिक आहे. काशी हे अघो रींसाठी विशिष्ठ स्थान आहे याचे कारण, याठिकाणी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर आणि गंगा नदीचे खास ८४ घाट. ज्यापैकी अनेक रात्रीच्या वेळी अघोरींच्या तं त्र सा धनेचे ठिकाण बनतात.