पेट्रोलिं-ग कारमध्ये महिला पुलिसकर्मी सोबत सं-बंध बनवत होता अधिकारी,आणि अचानक मग झाले असे काही ..

Daily News

पोलिस अ धिकारी आणि महिला पोलिस हवालदारांनी ड्युटी दरम्यान पेट्रोलिं-ग कारमध्ये शारीरिक सं-बंध ठेवण्यास सुरुवात केली, घटना उघडकीस आल्यानंतर या आ-रोपी अधि-काऱ्याने नोकरी सोडली तर महिला पो लिस आपली नोकरी वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, सध्या यांची समितीकडून चौ कशी करत आहे असे म्हटले जात आहे की लवकरच यांच्याबाबत निर्णय येऊ शकेल.

काय आहे नेमके प्र करण:- हे प्रकरण भारताचे नाही तर इंग्लं-ड मधल्या वेल्सचे आहे. या ठिकाणी 29 वर्षीय अ‍ॅलेक्स प्रिन्स आणि 28 वर्षीय अ‍ॅबी पॉवेल यांना पोलिस पेट्रोलिं-ग घालणाऱ्या कारमध्ये, ड्युटीवर आणि गणवेशात पकडले गेले. दोन्ही आ-रोपी एकाच पो लिस ठा-ण्यात कार्यरत होते.

चूक कबूल केली आहे:- अ‍ॅबी पॉवेल यांनी कामावर असताना से-क्स केल्याची कबुली दिली आहे. विभागीय चौ-कशीदरम्यान दोघांचे अ-फेअर चालू असल्याचे समोर आले होते, त्यादरम्यान त्यांना जिथे जिथे संधी मिळेल तेथे सहमती दर्शविली असता, त्या दिवशी ग स्त घालताना त्यांनी असे कृ त्य केल्याचे समोर आले आहे.

त्यांनी अनेकदा कारमध्येच से-क्स करण्यास सुरवात केली हे कबूल केले आहे. दोन वर्षांपूर्वीची ही घटना:- माध्यमांच्या बातमीनुसार, ही घटना दोन वर्षां आधीची आहे, परंतु घटनेच्या एका वर्षानंतर पोलिस अधिका-ऱ्यांना दं ड आकारले गेले.

त्यानंतर विभागाने समिती स्थापन केली. त-पासादरम्यान दोन आ-रोपींनी त्यांचे वागणे चुकीचे असल्याचे कबूल केले, पॉवलने त पासाच्या सुरूवातीस कबूल केले की क-र्तव्यावर असताना त्याने लैं-गिक कृ त्य केले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या पोलिस अधिका्याने ड्यु-टीवर असताना पोलिस व्हॅनमध्ये महिलेशी 20 वेळा लैं-गिक सं-बंध ठेवले. 29 वर्षांच्या अधिकाऱ्याला तपासणीनंतर बरखास्त करण्यात आले आहे.

चौकशी समितीचे अ ध्यक्ष निकोलस वॉकर म्हणाले की, डिसमिस करण्यापेक्षा कमी कशासाठीही शिक्षा योग्य नाही. निकोलस वॉकर म्हणाले की, इतर पो लिस कार्यरत असताना हा   कर्तव्याच्या नि यमांचे भ यंकर उ ल्लंघन करीत होता. दो षी ठरविण्यात आलेला अधिकारी हा 6 वर्ष पोलिस सेवेत होता.

तो शिस्तीचे उ-ल्लंघन करताना तो दो-षी आढळला. कर्तव्यावर असताना से-क्स केल्याबद्दल त्या त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. हे दोघे नेहमी रेडिओ नेहमीच चालू ठेवेत जेणेकरून कॉल आला की उत्तर देऊ शकेल.

सदर महिलेच्या नवीन जोडीदाराने  अधिकाऱ्याचे मेसेज पाहून पोलिसांना माहिती दिली तेव्हा हे प्र-करण उघडकीस आले.त्याचवेळी कुंब्रिया पो लिस उप प्रमुख मार्क वेबस्टर यांनी सांगितले की विभागातील सर्व लोक उच्च दर्जाचे अनुसरण करतात, म्हणून असे कोणतेही कृ-त्य होते पण यांना क्षमा नाही. दो-षी ठरविलेल्या या दोघांना कामावरून काढून टाकणे बरोबर आहे.