त्या दिवसांमध्ये पतिच्या ह्या चुकीच्या हट्टांमुळे कंटाळलेल्या पत्नीने मांगिला मदतीचा हात …

Daily News

आपल्याकडे एक म्हण आहे, रिकामे मन हे शै-ता नाचे घर असते. अहमदाबादमधूनही रिकाम्या मन असणाऱ्या एक व्यक्तीकडून केलेले ध-क्कादायक प्र-करण समोर आले आहे. लॉ-कडा ऊन दरम्यान एका नवऱ्याने रात्री-दिवस पत्नीला शा रीरिक सं- बं ध ठेवण्यास भाग पाडले आहे.

लॉ-क डाउन उ-घडले, पण पतीचे हे काम आजही कायम आहे. अखेरीस जेव्हा शा रीरिक आणि मा-न सि-क रित्या नि-रा श झालेल्या पत्नीने आपल्या पतीला शा री रिक सु-ख देण्यास नकार दिला, तेव्हा पतीने तिच्यावर ह-ल्ला केला आणि ती मर्यादा तो-ड-ली.

शेवटी महिलेने हे ल्पलाईन 181 ची मदत घेतली आणि तिच्या पतीच्या छ- ळा साठी दो-षी ठरवले. अहमदाबादच्या बोपल येथील 25 वर्षांची महिला आणि तिचा नवरा यांच्या लग्नाला सहा वर्ष झाली आहेत. पण लॉ क डा उन त्याच्या आयुष्यात आ – पत्ती म्हणून आला.

लॉ-कडा-उननंतर नवरा दिवसभर घरी होता आणि पत्नीबरोबर सतत शा री रिक सं-बं  ध ठेवत राहिला. दिवस-रात्र तो पत्नीच्या श रीराला 4-4 वेळा स्प-र्श करत होता. दिवसात अनेक वेळा पतीबरोबर तिचे प्रे-म सं-बं ध असल्याने तिला बऱ्याच ठिकाणी दु-खा-प त झाली होती.

जर ती नकार देत असेल तरी तो तिला जोर जबरदस्तीने मा- र -हा- ण करीत असे. लॉ-क डा उन उ-घडले, पण तिच्या पतीचा क्रौ-र्य आजही कायम आहे. दोन दिवसांपूर्वी पतीने पत्नीशी शा री रिक सं -बं ध ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पत्नीने वि-रो ध द-र्शविला असता त्याने तिला मा-र-हा -ण केली.

ही घटना पाहून त्याच्या घरमालकाने 181 या महिला हे ल्पलाईनची मदत घेतली. हे ल्पलाईनवर काही गोष्टी ऐकून महिला सल्लागाराने घ-ट ना स्थळी धा-व घेतली.  पत्नीने स-मुप देश क सुरेखा बहना यां-ना सांगितले की, मी झोपेतून उठे पर्यंत माझा नवरा से  -क्स साठी तयार झालेला असतो.

जर आपण से- क्स केले असेल तर मग लगेच जेवण बनवयाची तयारी करा तो ते खाईल टीव्ही पाहेल आणि लगेच थोड्या वेळाने त्याला पुन्हा से- क्स आवश्यक असेल तर मग परत से- क्स, परत संध्याकाळी से -क्स.

हे फक्त या एका देश किंवा या एका घराबद्दल नाही. बऱ्याच स्त्रियांना सामान्य दिवसांतही या सर्व स मस्यांचा सामना करावा लागतो पत्नींची इच्छा नसतनाही पतीची से- क्स इच्छा त्यांना मा न्य करावी लागते. अशा काही परिस्थितीत स्त्रियांनी स्वताहून निर्णय घेतला पाहिजे.

ग्नानंतर बर्‍याच स्त्रिया पतीचा नकार करण्यास अ समर्थ असतात कारण त्यांना असे वाटते की नवऱ्याला वाईट वाटेल. असा विचार टा ळा. आपली इच्छा नसेल तर कृपया पतीस नकार द्या. आपण आपल्या नकारात कम-कुव-तपणा पाहू नये. जर आपल्या नवऱ्याला एकदा न-कार देवून समजत नसेल तर तुम्हाला याबद्दल त्रा- स होत आहे अशा मोकळ्या शब्दात समजावून सांगा.