लग्नाचा जो डा घालून महिलेला झोपवले चि-तेवर,तितक्यात तिचा भाऊ तिथे आला आणि मृ -तदे हाला खाली उतरवले तर समोर आली अशी कहाणी ..

Daily News

मित्रांनो, लग्नानंतर मुलीच्या सासरचे लोकच मुलीसाठी सर्वकाही असतात. पूर्वी जेव्हा लग्न होत असे तेव्हा मुलांना हुं डा दिला जात असे अगदी मुलेदेखील मुलीच्या कुटूंबाकडून त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेनुसार हुं डा मागत असत. इच्छित हुं डा न मिळाल्याने मुलाकडचे मुलीला तसेच तिच्या घरातील सदस्यांना त्रा-स देत असत.

आपल्या माहितीसाठी आम्ही सांगतो की त्या काळात हुं व डा ब ळीच्या प्र करणात बऱ्याच मुलींचा ब ळी गेला होता. जरी आता ही प्र था बऱ्यापैकी कमी झाली आहे पण काही ठिकाणी तुम्हाला हुं ड्याचे नावही ऐकायला मिळतेच. नुकतीच हुं ड्या शी सं- बं धि त घ टना घडली आहे ज्यामुळे तुमचे डोळे भरून येतील.

हुं ड्या च्या मागणीवरून 22 वर्षीय नीतूची तिच्या सासरच्या लोकांनी ग ळा आ व ळून ह त्या केला. नीतू आई बनणार होती. त्याच्याबरोबर त्यांनी पोटात वाढत असलेल्या मुलाचा विचार करून सुद्धा तिला सोडले नाही.

या माणसांनी स्वत: मुलीचा मृ त दे ह अं त्य सं स्का रासाठी चि तेवर ठेवला आणि जेव्हा तिला ते अ ग्नी देतच होते की तितक्यात तेथे नितूचा भाऊ आला. लगेच त्याने आपल्या बहिणीचा मृ तदे ह चि तेवरून खाली घेतला.

यानंतर त्याने पाहिले की नीतूच्या ग ळ्यावर खु णा आहेत आणि त्याला संपूर्ण कहाणी समजली. नीतूचा भाऊ विमलेश याने आपल्या मेव्ह ण्याला विचारले असता ते सर्व लोक तेथून पळून गेले.

यानंतर विमलेशने पो लिसांना संपूर्ण सत्य सांगत सांगितले की – नितूने एक दिवस आधी त्याला फोन करून तिच्या सासरी येण्यास सांगितले आणि स्वत: ला घेऊन जाण्यास सांगितले होते. तिचे सासरचे लोक तिला ठा ‘ र मा ‘र ण्या चा क ट रचत असल्याचे तिने सांगितले होते. इतके ऐकूनही तिच्या भावाने आणि कुटुंबीयाने त्याकडे दु र्लक्ष केले.

संपूर्ण प्र करण काय होते ते जाणून घ्या:- 27 ऑगस्ट 2020 रोजी नीतूचे उत्तर प्रदेशमधील क न्नौ ज जिल्ह्यातील भवानी पुर गाव येथील कुलदीप नावाच्या मुलाशी लग्न झाले होते. 1 महिन्यांपासून ती ग’ र्भ व ती होती. लग्नानंतर सासरचे लोक तिला हुं ड्यासाठी छ ळ त असत.

कधीकधी त्यांनी सोन्याची अंगठी मागितली तर कधी पैसे मागितली. नीतूचा भाऊ आपल्या एपतीनुसार बहिणीच्या आनंदासाठी सासरच्या लोकांची मागणी पूर्ण करत होता. परंतु त्यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत होती. हे प्र करण इतके वाढले की नीतूला हुं ड्या साठी मा-र हा-ण केली जावू लागली.

गुरुवारी कुलदीपचा फोन आला आणि त्याने सांगितले की नीतू आ जा री आहे आणि रू ग्णा लयात आहे. जेव्हा तिचा भाऊ घरी पोहोचलो तेव्हा तिथे कुलूप होते कुलदीपला विचारल्यावर तो स्म शाना त ये असे त्याला सांगण्यात आले.

तेथे विमलेशने आपली बहिणीला लाल कापडात पडलेले पाहिले आणि तिचा पती तिला अ ग्नी द्यायला निघाला होता की विमलेशने त्याला थांबवले. यानंतर, जेव्हा त्याने आपल्या बहिणीला बघितले तेव्हा त्याला तिच्या मानेवर खु णा दिसल्या आणि संपूर्ण प्र करण पो लिसांपर्यंत पोहोचले. नीतूचे सासरचे सर्व लोक अ द्याप फ रार आहेत.

विमलेशची त क्रा र आल्यानंतर:-  भाऊ विमलेशची त क्रा र मिळाल्यानंतर स्थानिक पो लिसांनी नीतूचा पती कुलदीप, सासरा राधेश्याम, सासू श्यामा देवी आणि ननंद पूजा यांच्यावि रू द्ध गु -न्हा दा ख ल केला आहे.

म य त नीतू उत्तर प्रदेशमधील कन्नौज जिल्ह्यातील भवानीपूर खेड्यातील होती. त्याचबरोबर मृ ता च्या प्राथमिक तपासणीत ग ळा आ वळू न खू -न केल्याची शक्यता आहे असे म्हणले आहे.