नवऱ्याच्या ह्या मागणीमुळे वै-तागलेल्या बायकोने घर सोडले, म्हणाली- तो रोज रात्री.

Daily News

कोरोना महामा-रीचा वाढता उ-द्रे क पाहून केवळ भारतच नाही तर जगातील बर्‍याच देशांनी लॉ-क डा उन लागू केले आहे. पण या लॉ-कडा-ऊनसह इतरही मोठ्या स-मस्या समोर येत आहेत. नुकतेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हा-यरल झाला आहे ज्यामध्ये घाना देशातील एक महिला लॉ-कडाऊ-नमुळे झालेली आपली स मस्या सांगत आहे.

लॉ-कडा ऊनमुळे तिची प्र-कृती इतकी बि-कट झाली आहे की तिला घराबाहेर पळून जावे लागले आणि तिला लॉ-कडा-ऊन चालू असून सुद्धा ऑफिसला जावे लागले. हे सगळे तिच्या पतीच्या से-क्स च्या वाढती मागणीमुळे झाले आहे. ही स-मस्या फक्त या एका स्त्री ची नाही तर बर्‍याच स्त्रिया सांगत आहेत ज्यांना आपल्या पतीच्या जास्त से-क्स ड्रा इ व्हमुळे त्रा-स होतो.

प्रत्येक वेळी से–क्स च्या मागणीमुळे पत्नीला झाला इतका त्रा-स:-  या महिलेने तिच्या सोशल मीडियावर म्हटले आहे की माझी झोपेतून उठे पर्यंत माझा नवरा से–क्स साठी तयार झालेला असतो. जर आपण से–क्स केले असेल तर मग लगेच जेवण बनवयाची तयारी करा तो ते खाईल टीव्ही पाहेल आणि लगेच थोड्या वेळाने त्याला पुन्हा से-क्स पाहिजे असतो तर मग परत से-क्स परत संध्याकाळी से–क्स.

आम्ही फक्त से-क्ससाठी लॉ-कडाउ नमध्ये राहिलो आहोत असे आता वाटत आहे. आपण आपल्या आ रो-ग्याची काळजी घेण्यासाठी या लॉ-कडा उनमध्ये आहोत ना तर दररोज काही भलतेच करावे लागत आहे. माझे पती खूप से-क्स करत आहेत याचा मला आता त्रा-स होत आहे.

ही महिला असे म्हणते की जर लॉ-कडा उन ह टवता येत नसेल तर तिच्या पतीला कामावर पाठवावे. देशामध्ये आतापर्यंत अधिक लोकांना को रोना वि-षा णूची ला गण होण्याची पु ष्टी झाली आहे. हे फक्त या एका देश किंवा या एका घराबद्दल नाही.

बऱ्याच स्त्रियांना सामान्य दिवसांतही या सर्व स-मस्यांचा सामना करावा लागतो पत्नींची इच्छा नसतनाही पतीची से- क्सची इ च्छा त्यांना मान्य करावी लागते. अशा काही परिस्थितीत स्त्रियांनी स्वताहून निर्णय घेतला पाहिजे.

याला नकार देणे आवश्यक आहे:- लग्नानंतर बर्‍याच स्त्रिया पतीचा नकार करण्यास अ समर्थ असतात कारण त्यांना असे वाटते की नवऱ्याला  वा ईट वाटेल. असा विचार टा-ळा. आपली इ च्छा नसेल तर कृपया पतीस नकार द्या. आपण आपल्या न-का रात क-मकु वत पणा पाहू नये. जर आपल्या नवऱ्याला एकदा नकार देवून समजत नसेल तर तुम्हाला याबद्दल त्रा स होत आहे अशा मोकळ्या शब्दात समजावून सांगा.

एकमेकांमध्ये थोडे अंतर असुद्या:- लॉ-कडा ऊ नमुळे आपण घरात बंद असलो तरीही आपल्या घरात एकमेकांपासून थोडे अंतर ठेवा. असे काही काम करा ज्यामध्ये पतीचा सहभाग नसेल. शक्य असल्यास वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये झोपा. कदाचित आपल्या नवऱ्यालाही हे वा ईट वाटेल परंतु स्वत: ची का ळजी घ्या.

मित्रांशी बोला:- जरी आपण अलग ठेवत असलात तरीही आपण आपल्या मित्रांशी फोनवर बोलू शकता. आपल्या मित्रांशी बोला जे अगदी जवळचे आहेत त्यांना आपली स-मस्या सांगा. थेट फोनद्वारेच आपल्या जीवनात अधिक लोकांना समाविष्ट करा.

किंवा आपण आपल्या आणि आपल्या पतीच्या कोणत्याही म्यु च्यु-अल मित्राला हे सांगू शकता जो आपली स-मस्या ऐकून आपल्या पतीला सांगू शकेल. बर्‍याच वेळा इतरांना समजावून सांगण्याद्वारे हे प्र-करण देखील चांगले समजले जाते. पण प्रथम आपल्या पतीला आपली स-मस्या सांगण्याचा प्रयत्न करा आणि ती स मस्या सोडवा.