लक्ष्मी मातेचं प्रतीक असते पाल,जाणून घ्या तिचे घरात दिसण्याचे फायदे आणि तोटे ..

Astrology

बरेच लोक पालीला पाहून घाबरतात आणि जेव्हा पाल घरात येते तेव्हा आपण तिला घराबाहेर काढयला सुरवात करतो. पण ध र्मग्रंथांमध्ये पाल खूप शुभ मानली जाते आणि पाल घरात असणे म्हणजे संपत्ती. इतकेच नाही तर पाल जर शरीरावर पडली तर ते देखील शुभ मानले जाते.

शरीराच्या या भागावर पाल पडणे शुभ आहे:- ध र्मग्रंथानुसार एखादी पाल चुकून एखाद्या माणसाच्या उजव्या बाजूला पडली तर ती शुभ आहे आणि यामुळे पैशाचा फा-यदा होतो. पण जर ते मनुष्याच्या डाव्या बाजूला पडले तर ते अशुभ असल्याचे लक्षण आहे.जर पाल एखाद्याच्या हातावर पडली तर ते शुभ आहे आणि याचा अर्थ असा आहे की त्या व्यक्तीस संपत्ती प्राप्त होईल.

जर पाल त्याच्या नाकावर पडली तर याचा अर्थ असा आहे की आपले नशीब बदलणार आहे आणि आपण यशस्वी होणार आहात.चुकून पाल गळ्यावर पडली तर समजून घ्या की तुमचा शत्रू नष्ट होणार आहे आणि तुम्ही तुमच्या शत्रूवर विजय मिळवाल.पाल मिशीवर पडणे देखील चांगले मानले जाते आणि याचा अर्थ असा आहे की त्या व्यक्तीचा सन्मान होईल आणि लोक त्याची प्रशंसा करतील.

पाल चालता चालता जर आपल्या उजव्या कानावर पडली तर आपण सोन्याचे दागिने घेणार असल्याचे समजून घ्या. जर पाल डाव्या कानावर पडली तर आपले वय वाढते.पाल कपाळावर पडणे देखील  शुभ आहे आणि यामुळे घरात जास्त पैसे येण्याचे संकेत मिळतात. पण जर ती डोक्यावर पडली तर समजून घ्या की आपल्याबरोबर काही अनुचित प्रकार घडू शकेल.

जर पाल उजव्या पायावर किंवा टाचवर पडली असेल तर याचा अर्थ असा आहे की आपणास प्रवासाला जावे लागेल हा प्रवास शुभ आहे. परंतु डाव्या पायावर पाल पडणे चांगले मानले जात नाही. शास्त्रानुसार जर पाल एखाद्या व्यक्तीच्या डाव्या पायावर पडली असेल तर त्या व्यक्तीच्या घरात हाणामारी सुरू होते आणि सर्वकाळ घरात फक्त भांडणे असतात.

उजव्या गुडघ्यावर पाल पडणे चांगले आणि या जागी पाल पडणे म्हणजे आपल्याला अवांछित ठिकाणाहून पैसे मिळतील. परंतु डाव्या गुडघ्यावर त्याचे पडणे चांगले मानले जात नाही आणि असे म्हणतात की जर पाल डाव्या गुडघ्यावर पडली तर वेदनांनी प्रवास करावा लागेल.

ध र्मग्रंथानुसार पाल लक्ष्मीचे प्रतिक आहे आणि दीपावलीच्या दिवशी जर एक पाल तुमच्या घरी आली तर समजून घ्या की तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत. तसेच आपण पालीची पूजा करावी आणि तिला कुंकू आणि तांदूळ अर्पण करावा. एवढेच नाही तर पाल पाहून आपण एखादी इच्छा देखील मागू शकता.

जर पाल तळापासून भिंतीच्या वरच्या भागावर चढत असेल तर ते देखील शुभ लक्षण आहे. परंतु जर ती वरपासून खालपर्यंत येत असेल तर ते अशुभ मानले जाते.