Breaking News

पहिल्याच रात्री नावरीने नवऱ्या सोबत केले असे काही कि तो पोहचला हॉस्पिटल मध्ये ,नवरा म्हणाला- रात्री तिने…

आपल्या समाजात लग्नाचे बंधन हे एक असे बंधन असते ज्यात हे नाते जोडल्यानंतर ते सात जन्म असतात आणि तरीही पालक आपल्या मुलांच्या लग्नासाठी बरेच चांगले स्थळ पाहत असतात.

जन्मकुं डली बघणे कुटुंबातील सर्व सदस्यांची तपासणी करणे मुलाशी किंवा मुलीशी लग्नाबद्दल त्यांचे मत जाणून घेणे हे सगळे करून जेव्हा पालक सर्व प्रकारे समाधानी असतात तेव्हाच मग नात्याला होकार दिला जातो. मग लग्नाच्या सर्व विधी सुरू होतात. एवढ्या तपासणीनंतर जेव्हा त्या व्यक्तीची फ सवणूक होते तेव्हा मग त्याचा सर्व समजावरचाच विश्वास तुटून जातो.

असे म्हटले जाते की लग्न हे देवाच्या मर्जीने होत असते आणि हे सत्य आहे. परंतु काहीवेळा काही लोक स्वत: च्या हेतूसाठी एखाद्याचे आयुष्य खराब करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत या लग्नात देखील असेच काहीतरी घडले आहे जिथे वराने अनेक स्वप्ने सजवलेले होते पण वधू देखील तिच्या सर्व तयारीसह आली होती.

वधूने केले असे काही की वरासह संपूर्ण कुटुंबाला दवाखान्यात दाखल करावे लागले. आज आम्ही तुम्हाला एका वि-चित्र आश्च र्यकारक घटनेबद्दल सांगणार आहोत. हे ऐकून तुमचा विश्वास बसणार नाही पण ही घटना खरोखर घडली आहे. चला तर मग या घटनेची माहिती जाणून घेऊया.

शिकोहाबादमध्ये लग्नाच्या अतूट बंधनाचा एका वधूने अपमान केला आहे. घटना या प्रकारची आहे की शिकोहाबाद पो लिस स्टेशन परिसरात असणारे आरोज येथे राहणारे ध-र्मेंद्रच्या कुटूंबियांना वाटले .

की त्यांना खूप चांगले स्थळ मिळाले आहे आणि हे स्थळ पाहिल्यानंतर त्यांनी त्या मुलीची कोणतीही चौकशी केली नाही कारण ध-र्मेंद्रचे लवकर लग्न ठरत नव्हते. जेव्हा हे स्थळ मिळाले तेव्हा त्यांनी घाईघाईने लग्नाची तारीख काढली ध-र्मेंद्रचे लग्न खूप धुमधडाक्यात केले.

लग्न संपन्न झाल्यानंतर सर्वजण आनंदाने नव्या नवरीला घरी घेऊन आले आणि काही वेळानंतर विधी चालू झाल्या त्यावेळी लग्नात मिळालेली मिठाई वधूने स्व:ताच्या हाताने प्रत्येकाला खाऊ घातली आणि सर्वजण बे-शुद्ध पडले. मग या वधूने सर्व दागिने व मौल्यवान वस्तू घेऊन घरातून पळून गेली.

दुसर्‍या दिवशी जेव्हा कोणी घरातून बाहेर येत नव्हते आणि कोणताही आवाजसुद्धा येत नव्हता. तेव्हा शेजार्‍यांना घरी जे काय घडले आहे ते समजले. मग शेजारांनी पूर्ण कुटुंबाला द वाखान्यात दा खल केले.

खरे तर लग्नानंतर वधूने आपल्याबरोबर आणलेल्या मिठाई. त्या सर्व मिठाईंमध्ये त्यात गुं गीचे औ षध सापडले. सासरच्या माणसांना लु बाडण्यासाठी वधूने आधीच या सर्व तयारी केल्या होत्या. या वधूने तिचा हेतू पूर्ण केला. लग्नाच्या पहिल्याच रात्री स्वतः वधूने आपल्या हातांनी मिठाई आणली वरा बरोबर सर्व घरातील लोकांना ती खायला दिली.

या सगळ्या नंतर वधू तर पळून गेली होती आणि सर्व मौल्यवान वस्तू गायब होत्या आता ही घटना पो-लिसांच्याकडे आहे आणि आता पो-लीस याचा अधिक तपास करत आहेत.संपूर्ण कुटुंब सध्या द-वाखान्यात उप-चार घेत आहेत.

About admin

Check Also

Three big decisions of Modi government which affected the Indian economy

Like previous two years, in the last year too Prime Minister Narendra Modi managed to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *