5 वर्षाची मुलगी प्रत्येक रात्री घरातून होयची गायब,वडिलांनी पीछा केला तर समोर आलं सत्य …

Daily News

लोक म्हणतात की लहान मुलांमध्ये देव असतो. म्हणूनच मुले खूप दयाळू आणि निरागस असतात. मुलांमध्ये इतके प्रेम आणि माणुसकी असते की ते स्वतःच प्रत्येकाची मदत करण्याचा प्रयत्न करत असतात. एका 5 वर्षाच्या मुलीनेही असेच काहीसे केले आहे. ही मुलगी दररोज रात्रीच्या जेवणानंतर घरातून गायब होत असायची.

ज्याबद्दल तिच्या पालकांना काहीही माहिती नव्हते. सुमारे तीन-चार दिवस ही मुलगी रात्रीच्या जेवणानंतर गायब होत असल्याची गोष्ट तिच्या वडिलांना लक्षात आली. एके दिवशी मुलगी खोलीत सापडली नाही तेव्हा त्यांनी मुलीचा पाठलाग करण्याचा विचार केला. मुलगी दररोज रात्री 1 तासासाठी घरातून गायब होत असे.

जेव्हा तिचे वडील टॉम तिच्या मागोमाग गेले तेव्हा त्यांना याचे सत्य कळले ज्यानंतर ते च-कित झाले. त्यानंतर टॉ-मने पोलिसांना आणि मीडिया चॅनेलशी बोलताना माहिती दिली की माझी लहान मुलगी एम्मा हे सर्व गुपचूप कसे करू शकली.

मुलीला एकटीलाच येण्याची चिठ्ठी मिळाली:- जेव्हा टॉम आणि त्याची पत्नी यांच्या लक्षात आले की त्यांची मुलगी काही वेळासाठी गायब झाली आहे तेव्हा त्यांनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मुलगी एम्माला विचारले.

मात्र मुलीने त्यांना याबद्दल काहीही सांगितले नाही. जेव्हा एम्मा सलग पाचव्या दिवशी घरातून बाहेर पडली तेव्हा टॉ-मने तिची खोली शोधली. टॉ-मला एम्माच्या उशाशी चिकटलेल्या पांढऱ्या कागदाच्या स्लिपमध्ये एक चिठ्ठी सापडली.

त्या चिठ्ठीवर लिहिलेले होते की, संध्याकाळी साडेसहा वाजता आपल्या मैदानामागील घराकडे जा. आणि तू  एकटीच असशील याची खात्री कर. हे वाचून टॉ-मला ध-क्का बसला. आपल्या मुलीला दररोज एकट्याने कोण बोलवत आहे हे त्याला समजू शकले नाही. यामुळे टॉ-मने एम्माचा पाठलाग करण्याचा विचार केला.

घरामागील जंगलात गायब झाली:- सहाव्या दिवशी संध्याकाळी 6.00 वाजल्यापासूनच टॉमने आपल्या मुलीवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. एम्माला घराबाहेर जावून मागच्या जंगलात कुठेतरी गायब झाल्याचे त्याने पाहिले. पण टॉमला नोटमध्ये नमूद केलेल्या घराबद्दल माहिती होते.

म्हणूनच त्याला एम्मा शोधण्यात कोणतीही अडचण नव्हती. हे घर टॉमच्या आजोबांचे होते जिथे जवळजवळ 50 वर्षे कोणीही राहत नव्हते. तिथे पोचल्यावर टॉमने बाल्कनीत एक व्यक्ती एम्माची वाट पाहताना दिसला.

ती येताच तिला आत बोलावले गेले आणि दार बंद झाले. टॉम घराच्या मागील दरवाजाच्या आत गेला. त्याला तेथे एका बाईचा आवाज ऐकू आला. टॉम पाहतो की थोड्याच वेळात एम्मा निघून जाते. एम्मा गेल्यानंतर टॉम त्या बाईच्या रूममध्ये गेला. टॉमला तेथील दृश्य पाहून धक्का बसला.

खोलीत 20 हून अधिक कु-त्री होती:- टॉम खोलीच्या आत पाहतो तेव्हा त्याला आढळले की खोलीच्या आत 20 हून अधिक कुत्री हजर होती आणि एक म्हातारी महिला त्या कुत्र्यांबरोबर बसली होती. वारंवार विचारले गेल्यावर त्या वृद्ध महिलेने रडत रडत टॉमला संपूर्ण कहाणी सांगितली. महिलेने सांगितले की ती एम्माच्या शाळेजवळील वृद्धाश्रमात राहत होती.

पण ती ती तिथे राहू शकत नव्हती म्हणून तिने पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. तिला सर्वांपासून लपून राहायचे होते अन्यथा वृद्धाश्रमातील लोक तिला परत घेवून जातील अशी तिला भीती होती.

1 वर्षांपासून ती त्याच भटक्या कुत्र्यांसह रस्त्यावर राहत होती. मग तिला एम्मा भेटली. पुढे वृद्ध महिलेने टॉमला सांगितले की त्याच्या मुलीने म्हणजे एम्मानेच तिला या घराबद्दल सांगते आणि तिला येथेच राहयला सांगितले.

वृद्ध महिलेने टॉमला सांगितले की तिला काही काळापासून अन्नाची गरज भासत होती. म्हणून एम्मा स्वताच्या जेवणाचा वाटा वाचवायची आणि रोज संध्याकाळी इथे आणायची. परंतु तरीही हे आणि सर्व कुत्रे टिकणे कठीण होते. हे सर्व ऐकून टॉ-मचे डोळे अश्रूंनी भरून गेले आणि घरी जाऊन त्याने आपल्या मुलीला मिठी मारली.

यानंतर टॉम आणि त्याची पत्नी या वृद्ध महिला आणि सर्व कुत्र्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने त्या वृद्ध महिलेला ते घर कायमचे देवू केले. त्याच बरोबर त्यांनी त्यांच्या आणि सर्व कुत्र्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यास सुरवात केली.

टॉमचे कुटुंब आता 40 कुत्र्यांची काळजी घेत आहे. त्याच वेळी काही लोकांद्वारे 15 कुत्री दत्तक घेण्यात आली आहेत. एम्मा नावाच्या एका लहान मुलीमुळे हे सर्व शक्य झाले आहे. सर्वजण या मुलीचे कौतुक करत आहेत.