सुहागरात्रीच्या दिवशी पत्नीला बघून पति झाला आशचर्यच-कित, सासऱ्याला फोन करून म्हणाला- तुमची मुलगी ..

Daily News

आजच्या जगामध्ये सर्व मुले मुलगी दिसायला सुंदर आणी शरीराने आकर्षित असले की लगेच लग्नाला तयार होतात. मुलींच्या शा-ररीक रचनेवरून मुलांना मुली जास्त आवडत असतात. परंतु फक्त तिच्या दिसण्यावरून किंवा तिच्या फि गर वरून ती मुलगी लग्न करण्यासाठी योग्य आहे की नाही हे आपण ठरवू शकत नाही.

अशीच एक घटना येथे घडली आहे एका मुलाने मुलगी दिसायला सुंदर आणि आक र्षित असल्याने त्याने तिच्यासोबत घाईघाईने लग्न केले. पण हनिमूनच्या पहिल्याच रात्री असे काय घडले हे पाहून तुम्ही देखील आश्च   र्यचकित व्हाल. ही घटना मध्यप्रदेशातील शिवपुरी येथे घडली आहे. या ठिकाणी एका व्यक्तीने ह निमूनच्या रात्री जेव्हा आपल्या पत्नीला पाहिले तेव्हा तो आश्चर्य च कितच झाला आणि तो थेट डॉ-क्टरांकडे गेला.

जेथे त्याने आपल्या पत्नीची तपासणी केली. तपासणीत जे काही समोर आले ते ऐकून त्याला ध-क्काच बसला आणि मग त्याने सरळ पो-लि स ठा ण्यात जाऊन पत्नीवि रूद्ध त क्रा र दा खल केली. ही व्यक्ती आता पो-लिसांकडून न्या-याची मागणी करत आहे. पो-लिसांनी गु-न्हा दा खल करून त पास सुरू केला आहे. लग्नाच्या नावाखाली मुलीने आणि तिच्या कुटूंबाने त्याची फ सवणूक के ल्याचा आ-रोप त्या व्यक्तीने केला आहे.

त क्रा र दा खल करताना पंखी जाटव या मुलाने असे सांगितले की जीच्याशी त्याने लग्न केले आहे. ती एक स्त्री नाही तर एक कि न्नर आहे. हे त्याला हनिमूनच्या वेळी कळले. पंखी जाटव यांच्या म्हणण्यानुसार त्याने रात्री १२ वाजता तातडीने सासरला फोन करून त्याला फ सवले असल्याचा आ-रोप केला. पण सासरच्यांनी काहीही ऐकले नाही.

सत्य शोधल्यानंतर काही दिवसांनंतर पंखीने पत्नी मनीषाला पुन्हा तिच्या घरी पाठविले. त्यानंतर काही दिवस ती मुलगी तिच्या घरीच राहिली. पण सासरच्यांनी मनीषाला त्याच्याकडे ठेवण्यासाठी द बाव आणण्यास सुरुवात केली आणि सासरच्यांनी त्याचे हातपाय तो-डण्याची ध म की दिली. या त्रा-साला कंटाळून पंखीने त्याच्या सासरच्या माणसांवर आणि पत्नी मनिषावि रोधात त क्रा र दा खल केली आणि त्यांच्यावर का रवाई करण्याची मागणी केली आहे.

पो-लिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार २३ वर्षीय पंखी जा टव याने असे सांगितले आहे की त्याचे १६ जून २०१९ रोजी मनीषाशी लग्न झाले होते. मनीषा कि न्नर आहे हे त्याला ह नीमूनच्या रात्रीच समजले. दुसर्‍याच दिवशी पंखीने तिचा मोठा भाऊ फूलसिंग आणि बहीण सरोज यांना याबद्दल माहिती दिली होती. यानंतर मनीषाला तातडीने रुग्णालयात दा खल करण्यात आले.

तीथे तिचे चेकअप करण्यात आले. डॉ-क्टरांनी सांगितले की मनीषा ही महिला नसून एक न पु संक आहे. त्यानंतर थोड्या वेळातच तीला तिच्या माहेरी पाठवण्यात आले. पंखी जाटव यांनी पत्नीवि रोधा त पाच-सहा महिन्यांपूर्वी त क्रार दा खल केली होती. पण पत्नीवर जे आ रो प केले होते. त्याचा पु रावा त्याला मिळालेला नव्हता.

स्टे शन प्रभारी सुनील राजपूत यांनी पती-पत्नीला कुटुंब को-र्टात जाण्याचा स ल्ला देण्यात आला. तेथून घ ट स्फो-टाची का रवाई व गैरे करता येईल असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर मनीषानेही पतीच्या विरो धात महिला कक्षा मध्ये अ र्ज दाखल केला आहे आणि तीने आपल्या पतीबरोबरच राहण्याचे सांगितले आहे. यासह तीने पो षण आ हारास देखील मागणी केली आहे.