सात फेरे घेतल्यानंतर बिना नवरीचाच घरी आला नवरा, संपूर्ण कहाणी समजल्यावर तुमची झो-प उडेल .

Daily News

लग्नाच्या या आनंददायी हंगामातही बर्‍याच अप्रिय घटना सतत ऐकायला मिळत असतात. एक तर सध्या विवाह आणि यासह सर्व कार्यक्रम को रो ना जागतिक साथ चालू असताना होत आहेत, जर अशा परिस्थितीत इतर काही परिस्थितीचा सामना करावा लागला तर आनंदी वातावरण दुः ख आणि वे दनेत बदलते.

बरेलीच्या इज्जत नगर पो-लिस ठाण्याच्या ह द्दीत असे काहीतरी घडले जेथे वराने वधू सोबत सात फेरे घेऊन वधूबरोबर सात ज’न्म राहण्याची रीती पूर्ण केली होती, मात्र पैशाच्या गोष्टीवरून त्याचे आपल्या सासऱ्याशी वा द झाला आणि हा वा द अशा प्रकारे वाढला की वधूला न घेताच नवऱ्याला परत जावे लागले.

वधूच्या बाजूच्या लोकांनी सं’ बंधित पो’ लिस स्टेशन परिसरात वराच्या वि रो धात त क्रा र दा ख ल केली आहे. यामुळे पो लिसांनी त्याच्यावर गु -न्हा दा ख ल करून  वरा वि रुद्ध त पा स सुरू केला आहे.

सध्या या प्र’ क रणाची संपूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. याबाबत पो लिस लवकरच खुलासे करू शकतात. चौ ‘क’ शीनंतर पुढील का र्यवा ही केली जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा तरुण पं चशी ल नगरचा रहिवासी आहे. त्याचा मे डिकलचा व्य-वसाय आहे. नुकतेच एका कार्यालयात विवाहसोहळा होणार होता. बरेलीच्या इ ज्जत नगर पो लिस स्टे’श’नच्या परिसरात राहणाऱ्या मुलीचा आणि त’ रुणाचा विवाहसोहळा मोठ्या थाटामाटात झाला.

पण सकाळी कलेवा चा कार्यक्रम होत असताना हे सगळे बिघडले. याआधी रात्री उशिरा नवऱ्याचा त्याच्या सासऱ्याशी पैशावरून वा द झाला होता. सध्या पैशांबाबत वाद काय आहे हे प्र करण स्पष्ट झालेले नाही.

या तरुणाने मुलीच्या वडिलांकडे हुं-डा म्हणून पैशाची मागणी केली असावी अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण भांडणाचे खरे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. वा दानंतर तरूणाने मुलीला तसेच माहेरी सोडले आणि तिथून त डकाफडकी निघून गेला.

वधू आणि तिचे कुटुंबीय देखील त्याची खूप वाट पाहात होते. मात्र, तो तरुण परतला नाही. यानंतर वधूच्या कुटुंबीयांनी इ ज्ज त नगर पोलिस ठाण्यात या तरूणावि रोधा त त क्रा र दा खल केली.

आपण 21 व्या शतकात वावरत आहोत. येथे स्त्री आणि पुरुष दोघेही समान आहेत. त्यांना समान वागणूक दिली जाते. मोठमोठ्या पदांवर महिला कार्यरत आहेत.

पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कामही करीत आहेत. आजची स्त्री पुरुषापेक्षा कमी नाही, असा समज सर्वांचा झाला आहे. यामुळे त्यांना पाहिजे तसा मा’ न मिळत आहे.

पूर्वी लग्न करताना मुलीच्या कुटुंबीयांना हुं डा मागितला जात होता. मुलाच्या शिक्षणावरून हुं डा ठरत होता. मुलगा जितका जास्त शिकलेला तितका हुं डा जास्त मिळत होता.

पण आजदेखील ही प्र था काही ठिकाणी चालू असल्याचे दिसत आहे. आजही या प्रथेमुळे अनेक मुलींचे संसार उ ध्व स्त होत आहेत.