वहिनींच्या ह्या रोजच्या जाचाला वैतागून दिराने मांगितली को-र्टाची मदत,म्हणाला-ह्या घाणेरड्या कामासाठी टाकतात द वाब…

Daily News

लग्नानंतर फक्त महिलाच नव्हे तर पुरुषांनाही आपले सासरचे नाते खूप काळजीपूर्वक हाताळावे लागते. एक छोटी गोष्टदेखील ही नाती सहज खराब करू शकतात. एकदा हे घडले की मग लाख प्रयत्न करूनही ते नातं जुन्या नात्यासारखे राहत नाही.

विशेषत: जेव्हा भावाच्या पत्नीचा विचार केला जातो तेव्हा आपल्या बोलण्यापेक्षा आपल्या वागण्याबद्दल अधिक सावधगिरी बाळ गणे आवश्यक आहे. हे असे आहे कारण लग्नानंतरच्या सर्व नात्यांपैकी हे नाते जास्त सं-वे-दनशील असते.

एका तरूणाने त्याच्याच भाभी वि-रो धात को-र्टात ख टला दा खल केला आहे आणि को-र्टाकडून न्या-याची मागणी केली आहे. हा तरुण म्हणतो की त्याच्या भाभीने त्याच्याशी गै-रवर्तन करीत असे आणि तिला चुकीच्या गोष्टी करण्यास भाग पाडत असत.

भाभीच्या या कृत्याने तो खूप विचलित झाला होता. जेव्हा त्याने असे करण्यास स्पष्ट नकार दिला, तेव्हा त्या तरूणाने को-र्टाची मदत मागितली. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशमधील अलिगडमधील असल्याचे सांगितले जात आहे.

भाभीवर आ-रोप पत्र दा-खल केले:- या मुलाच्या याचिकेवर तातडीने कार्यवाही करत राज्य पो-लिसांनी या मुलाने दोन्ही भाभीवर गु-न्हा दाखल करण्यास राज्य पो-लिसांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर पो-लिसांनी या प्र-करणाचा तपास सुरू केला आहे.

जेव्हा त्याचे भाऊ कामावर जात असत तेव्हा त्याच्या दोन्ही भाभी शा रीरिक सं-बंध ठेवण्यासाठी त्याच्यावर द बाव आणत असत. नकार दिल्याबद्दल त्याला मा-रहा’णही केली गेली असा आ-रो प या मुलाने केला आहे. रावण टीला भागात राहणाऱ्या या मुलाने न्या-याल याला सांगितले की, त्याच्या दोन्ही भाभी त्याच्यावर ज-बरदस्ती करत असत.

नकार दिला तर दोन्ही भाभी मिळून त्याला मा-रहा ‘ण करीत असत. तो बराच काळ या सर्व गोष्टींचा सामना करत होता. पण आता या मुलाने आपल्या दोन्ही भाभीला शि-क्षा करण्याचा नि-र्धार केला आहे आणि त्याने त्यांच्यावि-रोधात थेट गु-न्हा दा-खल केला आहे.

घरात भाऊ नसताना करायचे छे-डछा-ड:- या मुलाच्या म्हणण्यानुसार त्याचे वडील नि-धन पावले आहेत आणि तो यामुळे आपल्या दोन भावांबरोबर राहतो. दोन्ही भाऊ दररोज कामासाठी बाहेर जायचे. त्यानंतर घरात दोन्ही भाभी मिळून त्याच्यासोबत अ-श्लील चा-ळे करत असत.

या दोघी त्याला ठा-र मा-रण्याची आणि काहीही बोलून त्याची ब-दनामी करण्याची ध-मकी देत ​​असत. दोन्ही भाभी शा रीरिक सं-बंध निर्माण करण्यासाठी त्याच्यावर द-बाव आणत असत. सतत होणार्‍या छ-ळाला कंटाळून या मुलाने अनेक वेळा आ-त्मह-त्येचा प्रयत्नही केला होता.

पण शेवटी त्याने या दोघींना शि-क्षा करण्याचा नि-र्णय घेतला आणि पोलिसांकडून मदत मागितली. या युवकाच्या याचिकेच्या आधारे को-र्टाने आ-रोपी असलेल्या त्याच्या दोन्ही भाभीवर गु-न्हा दाखल करण्याचे आ-देश जारी केले आहेत. त्यानंतर अ-लिगड पो-लिसांनी गु-न्हा दा-खल करून या प्रक-रणाचा तपास सुरू केला आहे.