Breaking News

मुलीची भ-य भयीत करायला लावणारी कहाणी : लॉ-कडा-उन मध्ये वडील रोज रात्री करायचे हे दु-ष्कर्म , तुमचाही विश्वास नाही बसणार…

वडील आणि मुलीच्या पवित्र नात्याला का-ळीमा फा-सणारी ध-क्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांनी लॉ-कडा-ऊनमध्ये लैं-गिक शो-ष-ण करून ग-र्भपात करायला लावल्याचा आ-रो-प अ-ल्प-वयीन मुलीने  केला आहे. ही ध*-क्कादायक घटना उत्तर प्रदेशातील कानपूर परिसरात घडली आहे.

देशभरात लॉ-कडा-उन सुरू होते. वडील आपल्या अ-ल्प-वयीन मुलीसह एकटे राहत होते. दररोज दा रूच्या न शेत राहून त्याने स्वतःच्या मुलीवरच असे घा णेरडे कृ त्य केले आहे.

दोन महिन्यांपासून चाललेल्या या लॉ-कडा-ऊनमध्ये असा कोणताही दिवस नसेल जेव्हा त्याने आपल्या मुलीवर ब-ला-त्का-र केला नसेल. ब-ला-त्का-रानंतर तो आपल्या मुलीला ग-र्भपा-त करण्याच्या गो-ळ्याही खायला घालत असे.

एक वडील आपल्या सख्या मुलीबरोबर असे काहीतरी करु शकतो यावर लोकांचा विश्वासच बसत नव्हता. उत्तर प्रदेशमधील कानपूर शहरात हा गं-भी-र गु-न्हा घडला आहे. येथे एका अल्पवयीन मुलीने तिच्या वडिलांवर दोन महिन्यांच्या लॉ कडा-ऊनमध्ये दररोज ब-ला-त्का-र केल्याचा आ-रोप केला आहे.

ग-र्भपा-त करण्याच्या गो-ळ्या-ही तिच्या वडिलांनीच ज-बरद-स्ती खाऊ घातल्या. वडिलांच्या रोज होणार्‍या अ-त्या-चा-राने मुलगी वै-ता-गली होती. तिचा संयम सं-पताच ती थेट जवळच्या पो लिस ठाण्यात गेली आणि तिच्या वडिलांवि रुध्द त क्रा-र दा खल केली.

न शेत करत होता आपल्या मुलगीवर अ-त्या-चा-र मुलीने केलेल्या गं भीर आ-रो-पानंतर पो-लिसांनी तातडीने का रवाई करत तिच्या वडिलांना अ-ट-क केली. बातमीनुसार या वडिलाला दा रू पि ण्याचे व्य सन होते. म्हणूनच त्याची पत्नी घराबाहेर पडली होती.

आ-रो-पीला 3 मुली आणि एक मुलगा आहे. पत्नी घरातून बाहेर पडली तेव्हा तिने आपल्याबरोबर दोन मुली आणि एक मुलगा सोबत नेला. यामुळे दोन नंबरची मुलगी तिच्या वडिलांसोबतच राहत होती. त क्रा-रीची बातमी ऐकताच या मुलीची आईही पो लिस ठाण्यात आली.

अ-ल्प-वयीन मुलीच्या त क्रा-रीनंतर पो-लिसांनी आ-रोपी वडिलांवि-रोधात पो क्सो अ‍ॅ क्ट, ब-ला-त्का-र आणि ग-र्भ-पा-ता-च्या विविध क लमां-तर्गत गु न्हा दा खल केला. यासह मुलीची वै द्यकीय चा-चणीही करण्यात आली.

पकडले असता आरोपी वडील स्वत: ला नि र्दो-ष म्हणत आहे. सध्या या प्र करणाचा त-पास सुरू असल्याचे पो-लिसांनी सांगितले. दो षी आढळल्यास आ-रोपीवर क ठो-र का रवाई केली जाईल असे पो लिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

जेव्हा वडिलांनी गै रव-र्तन केले तेव्हा आईने तिला पाठिंबा दर्शविला मध्य प्रदेशातील मुरैना जिल्ह्यात लॉ-कडा-ऊनमध्येही असेच एक प्र-करण समोर आले आहे. येथे मुलीने तिच्या 45 वर्षीय वडिलावर आ-रोप केला की त्याने लॉ कडा-ऊनमध्ये तिच्यावर दोनदा ब-ला-त्का-र केला आहे.

इतकेच नाही तर तिच्या आईलाही याची जाणीव आहे, असे या मुलीने सांगितले होते, परंतु तरीही माझ्या आईने त्यांना थांबवले नाही.

उलट या घा णेर-ड्या कामात तिने तिच्या वडिलांचे समर्थन केले. त्याचबरोबर पालकांनी मुलीचे आ-रोप  पूर्णपणे नाकारले आहेत. पो लिस या संपूर्ण प्र करणाचा त पास करत आहेत. ही घटना मे महिन्यातील आहे.

12 वर्षाच्या मुलीवर 6 महिन्यांपासून ब-ला-त्का-र केला:- लॉ कडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात हिमाचल प्रदेशच्या हमीरपूरमधून अशीच एक घटना समोर आली होती.

येथे एका 12 वर्षाच्या अ-ल्प-वयीन मुलीने तिच्या वडिलांनी 6 महिन्यांपासून तिच्यावर ब-ला-त्का-र केल्याचा आ-रोप केला. याबाबत पी डित मुलीच्या आईने त क्रार दिली होती. यानंतर आ-रोपी वडिलांना पो-लिसांनी ता ब्यात घेतले होते.

About admin

Check Also

Three big decisions of Modi government which affected the Indian economy

Like previous two years, in the last year too Prime Minister Narendra Modi managed to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *