Breaking News

भांडणानंतर होणारे शारीरिक सं-बंध असतात खूप हॉ-ट आणि हि-ट, जाणून घ्या टिप्स …

जोडप्यांमध्ये भां डण आणि रुसवा फुगवी सुरूच असते. ना त्यात आनंदाबरोबरच गोड आणि आंबट गोष्टी चालूच असतात. पण हे लक्षात ठेवा की कोणत्याही नात्याचे सौंदर्य टिकवण्यासाठी अधिक हसण्याचे क्षण असणे गरजेचे आहेत.

आपल्या दोघांमध्ये अशा काही आठवणी असले पाहिजेत की भां डणानंतर ते आठवून आपला रा गही एका क्षणात शांत होईल. जर आपला जोडीदाराशी वा द झाला असेल किंवा आपण त्यांच्यावर रागावले असाल तर आपल्या अंतरंग क्षणांमध्ये या टि प्सचा उपयोग करा. हे आपला राग शांत करेल आणि आपण दोघांनाही एकत्र ठेवेल.

सुरुवातीला खूप वेळ की’ स करा:-  बर्‍याच जोडप्यांचा असा विश्वास आहे की भांडणानंतर पॅ चअपसाठी से- क्स करणे चांगला उ पाय आहे. यासह, त्यांना केवळ आनंदच मिळत नाही, तर सहजपणे पॅ चअप देखील होतो.

जर आपल्या आपल्या जोडीदाराशी वा द होत असेल आणि आपण भांडण्याच्या मनःस्थितीत नस असाल तर फक्त आपण की ‘सने आपल्या जोडीदाराचे तोंड बंद करा. यानंतर आपला पा र्टनर केवळ शांत होणार नाहीत तर उ त्साही देखील होईल.

ड र्टी टॉ क कायम चुकीचे नसते:- आपण आपल्या जोडीदारावर कोणत्याही गोष्टीसाठी रागावले असल्यास, परंतु भांडण संपवण्याच्या मू डमध्ये नसल्यास आपल्या जोडीदाराशी ड र्टी टॉ क करणे सुरू करा. मुलींना ड र्टी टॉक पटकन जमत असते हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

पण  हे लक्षात ठेवा की केवळ आपल्याला बोलायचे आहे. आपल्या स्वत: च्या कृतीतून करून दाखवयाचे नाही. याचा अर्थ असा की आपण अर्थातच नॉ न-वेज बोलू शकता परंतु आपण आपल्या जोडीदाराच्या सन्मानाची काळजी घ्या. या वेळी आपल्या जोडीदाराला अ पमाना स्पद शब्द अजिबात बोलू नका.

जेव्हा आपण कार मध्ये असाल:- समजा की आपण आपल्या जोडीदारासह कुठेतरी जात असाल आणि वाटेत आपल्यामध्ये जोरदार भांडण झाले. अशा परिस्थितीत आपल्या घरी पोहोचण्याची वाट पाहू नका. एकमेकांचा राग शांत करण्यासाठी आपल्या कारचे वातावरण देखील परिपूर्ण असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.

हे केवळ आपली कल्पनारम्यच पूर्ण करणार नाही. परंतु आपण घरी पोहोचता त्या वेळेस आपण दोघेही एका चांगल्या ना त्यासाठी तयार असाल. पण पो-लिस किंवा लोक तुमच्याभोवती जमा होतील अशी कोणतीही धो कादायक कृ ती कार मध्ये करु नका.

रागासोबतच प्रेम करा:- कधीकधी आपण खूपच जास्त  चिडतो. परंतु काही कारणांमुळे तुम्ही तुमच्या शब्दांद्वारे हे दर्शविण्यास सक्षम नसता. जर हे देखील आपल्या बाबतीत घडत असेल तर आपण हा र्डको र से- क्स करून आपले मन आपल्या जोडीदारास सांगू शकता.

हा-र्मो न्स देखील आनंदी करतात:- आपणास माहित आहे काय की राग आणि भां डण होवून पुढे पॅ चअ प झाल्या नंतर आपले है पी हा र्मो न्स देखील वाढतात आणि मग आपले हा र्मो न्स त्यांचे कार्य चांगल्या पद्धतीने करू लागतात. जेव्हा आपण आपल्या पा र्टनर सोबत अचानक जवळीक वाढवता तेव्हाच ही वेळ येत असते.

जर आपण दोघे  एकमेकांवर खोल प्रेम करत असाल तर आपला राग सुद्धा जास्त काळ टिकणार नाही. अशा परिस्थितीत हॅपी हा र्मो न्सचा पुरेपूर फा-यदा घ्या आणि एकमेकांच्या प्रेमात बुडून जा.

About admin

Check Also

अनेक वर्षांपूर्वी महिला ह्या कामासाठी करत होत्या ‘कांद्याचा’ वापर, जाणून आश्चर्य वाटेल …

आपल्याकडे जेवणात कांदा खायची पद्धत खूप पूर्वीपासून आहे. कमी लोकांना कच्चा कांदा जेवणात खाणे आवडत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *