प्रेमिकाच्या दफन केलेल्या मृ तदेहावर झोपायचा प्रेमी, परंतु एक दिवशी त्यावर झोपताच झाले असे काही ते ध-क्का-दायक..

Daily News

खरे प्रेम नेहमीच अम र राहत असते आणि जे लोक खरे प्रेम करत असतात त्यांना लाखो समस्यां येवूनही ते आपले प्रेम विसरत नाही. प्रेमाशी निगडित अशीच एक खरी कहाणी आजकाल बरीच चर्चेमध्ये आहे. खरे तर या मुलाची गर्लफ्रेंड नुकतीच नि धन पावली होती. तिच्या मृ-त्यूनंतर घरातील लोकांनी तिचा मृ-तदे ह त्वरित द-फन केला.

आपण नेहमीच पाहिले असेल की जेव्हा लोक प्रेम करतात तेव्हा ते सर्व मर्यादा ओलांडतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एक घटनेबद्दल सांगणार आहोत ज्यावर कदाचित तुम्ही ऐकून विश्वास ठेवणार नाही पण हे पूर्णपणे सत्य आहे. एका मुलाने आपल्या गर्लफ्रेंडवर इतके प्रेम केले की तो तिच्या मृ-त्यू नंतर दररोज रात्री तिच्या क-बरीजवळ झोपला जायचा.

कित्येक दिवस गर्लफ्रेंडच्या क ब्रवर झोपल्यानंतर या मुलाला अचानक कळले की तिची गर्लफ्रेंड मे ली नव्हती तर तीला मा-रले गेले होते. त्यानंतर या मुलाने पो-लिसांची मदत घेतली आणि पो-लिसांना या प्र-करणाची चौ-कशी करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेशमधील सिंभळी पो-लिस स्टे शन परिसरातील मुरादपूर गावात हे प्र-करण नों दवले गेले होते.

या मुलावर झाला ह’-ल्ला:- पो-लिसांनी तिच्या गर्लफ्रेंडच्या मृ-त्यूप्र-करणी ए-फआ-य-आर दा-खल केल्याच्या काही दिवसानंतर या मुलावर ह’ ल्ला करण्यात आला.

असे सांगितले जात आहे की त्याच्या गर्लफ्रेंडच्या कुटूंबानेच त्याच्यावर गो-ळ्या झा ड ल्या. ज्यामध्ये दोन लोक     झाले. त्यानंतर ज ‘ख मींना जवळच्या रु-ग्णा लयात दा खल करण्यात आले. त्यापैकी एका व्यक्तीला प्रकृती चिं-ता जनक झाल्याने मे-रठला पाठवण्यात आले आहे.

चार आठवड्यानंतर गु’ न्हा दा- खल:- पो-लिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका प्रेयसीच्या मृ-त्यू च्या चार आठवड्यानंतर एका युवकाने ए-फआ-य-आर -दा खल केला होता. त्यानंतर पो-लिसांनी महिलेचा मृ-तदे ह बाहेर काढून तिचे पो-स्टमॉ-र्टम केले.

पो-स्टमा-र्टम नंतर मुलीला की-टकना शके खायला घालून तिची ह’- त्या केल्याचे नि ष्पन्न झाले आहे. यानंतर मुलीच्या कुटूंबा विरूद्ध गु- न्हा दा-खल करण्यात आला. गु-न्हा दा-खल झाल्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी या मुलावर गो-ळीबा र केला. ज्यामध्ये दोन लोक गं-भीर ज’ खमी झाले.

मुलीच्या कुटुंबाला प्रेम मंजुर नव्हते:- असे सांगितले जात आहे की जेव्हा मुलीच्या कुटूंबाला हे समजले की त्यांची मुलगी कोणावर तरी प्रेम करते. त्यामुळे त्यांनी यासाठी आपला वि-रोध दर्शविला. पण मुलगी ऐकत नसल्याने एके दिवशी मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिला जब-रदस्तीने की-टकना-शके खायला घातले.

त्यानंतर तिचा मृ-त्यू झाला. मृ-त्यूनंतर कुटुंबीयांनी कोणताही उशीर न करता मुलीला लगेच द-फन करून टाकले. त्याच वेळी जेव्हा या मुलाला त्याच्या गर्लफ्रेंडच्या मृ-त्यूबद्दल कळले तेव्हा तो तिच्या क ब्र वर गेला आणि तिथे दररोज झोपू लागला.

हे चार आठवडे असेच चालले. त्याच वेळी चार आठवड्यानंतर या मुलास सं-शय आला की त्याच्या गर्लफ्रेंडची ह ‘त्या केली गेली आहे. प्रियकराने कोणतीही उशीर न करता पो-लिसांकडून मदत मागितली आणि पोलिसांत गु- न्हा नों दविला.

याप्र-करणी पो लिस अद्याप तपा स करत असून आ-रोपींना लवकरच अ-टक केली जाईल. या प्र-करणाने मुरादपूर गावात ख-ळब-ळ उडाली आहे.