पहले पतीला दाखवली पॉ-र्न, नंतर खुर्चीवर बनवले शारीरिक सं-बंध आणि मग जे झालं ते धक्कादायक …

Daily News

प्रेमामध्ये झालेली फ सवणूक सहन करण्याची शक्ती प्रत्येकामध्ये नसते. खासकरुन जेव्हा जेव्हा एखादी पत्नी आपल्या पतीची फ सवणूक करते तेव्हा तिच्यासाठी ते खूप वाईट असते. अशा परिस्थितीत ती सू ड घेण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. हे आश्च र्यकारक प्रकरण महाराष्ट्रातील नागपूर या शहरामध्ये घडले आहे.

येथे एका महिलेने तिच्या पतीची ह- त्या केली कारण ती त्याने केलेल्या फस वणूकीवर चांगलीच रागावली होती. नेमके काय कारण आहे हे जाणून घेवूया.

नवरा-बायकोच्या ना त्याला सात जन्मांचं नातं म्हटलं जातं पण हे नाते एका पत्नीने डागाळले आहे. आपल्या देशात सर्वात जास्त न टिकणारे नाते म्हणजे नवरा बायकोचे आहे आणि तेच नाते सर्वात जास्त टिकणारेही आहे.

महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणी तर ते नात टिकवून ठेवण्याची तयारी आपल्यात पहिल्यापासून असायला हवी मग त्या जागी कुणीही असो. नवरा असो किंवा बायको दोघांच्याही अंगात नाते टिकवून ठेवण्याची ध मक असायला हवी तरच ते नाते शेवट पर्यंत टिकते.

आपण फक्त एकाच बाजूने विचार नाही करत तर स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही आपल्या संसाराचा डोलारा सांभाळताना काही गोष्टींचे भान ठेवायला हवे तरच तुमचा संसार सुखाचा होईल.

आश्च र्याची गोष्ट म्हणजे ती त्या माणसाची ५ वी पत्नी होती. या आ रो पी पत्नीचे वय ३० वर्षे तर मृ त पतीचे ६५ वय वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मृ त लक्ष्मण मलिक नागपुरात एकटाच राहत होता. दरम्यान ८ मार्च रोजी त्याची पाचवी पत्नी स्वाती त्याला भेटायला आली.

पत्नीने पतीचा फिल्मी स्टाईलमध्ये खू- न केला. प्रथम तीने तिच्या नवऱ्याला पॉ -र्न फि ल्म दाखविली. मग तीने त्याला खुर्चीवर बसवले. दोरीने त्याचे हात बांधले. नंतर त्या दोघांनी शा रीरिक सं बं- धही केले. आणि त्यानंतर तिने चा कू ने वा-र केले.

ही घटना घडल्यानंतर ही महिला तेथून पळून गेली. नंतर पो लिसांनी मृ-त्यू चा त पास केला असता पत्नीलाही चौक शीसाठी बोलविण्यात आले. सुरुवातीला त्या महिलेने गोल-माल  कारणे सांगून पो लिसांना फ-सवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर पो लिसांनी क डक कार वाई करण्यास सुरुवात केली त्यानंतर तीने आपला गु- न्हा क बूल केला.

पतीची ह-त्या करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना महिलेने सांगितले की तिच्या नवऱ्याचे बाहेर कोणाशी तरी सं बं-ध होते. त्यामुळे ते दोघेही वेगळे  होणार होते. या महिलेचे आणि मृ त पतीचे तीन महिन्यांचे मूल देखील आहे. स्वाती असे या महिलेचे नाव असून नवरा लक्ष्मण असे वर्णन केले आहे.

लक्ष्मण नि वृत्त झाला होता. तो पेन्श न घेऊन आपले घर चालवत असे. या पेन्शन साठी पती-पत्नी मध्ये कौ टुंबिक वा-द होत होते तसेच त्याचे बाहेर देखील स बं ध होते.

या सर्व गोष्टींमुळे स्वातीने ८ मार्च रोजी लक्ष्मणचा खू-न केला. ही संपूर्ण घटना परिसरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कोणालाही वाटले नव्हते की एखादी स्त्री तिच्या पतीस त्याचे बाहेर सं बं-ध असल्यामुळे त्याला अशी भ यानक शि क्षा देईल.

लग्नानंतर पत्नीची फ सवणूक करणे ही चांगली गोष्ट नाही. आपण लग्नानंतर आनंदी नसल्यास प्रथम जोडीदारास घ-टस्फो ट द्या आणि त्यानंतर आपल्याला जे पाहिजे आहे ते करा. कारण, बाहेर संबं-ध असल्यामुळे त्याच्या बदल्यात एखाद्याला मा-रणे देखील योग्य नाही. आपण का-यदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाही.