दे-हविक्रीच्या धं-द्यामध्ये रं-गेहात पकडली होती हि अभिनेत्री, मुंबईच्या हॉटेलमध्ये अश्या अवस्थेमध्ये पकडली गेली होती …

Uncategorized

मुंबईला स्वप्नांचे शहर म्हणले जाते. लोक आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी मुंबई मध्ये येतात. पण अलीकडेच पो लिसांनी या शहरातील से-क्स रॅ-केटचा भं-डाफो-ड केला आहे. ज्यात तीन अभिनेत्रींचा देखील समावेश आहे. मिळालेल्या बातमीनुसार पो लिसांनी गोरेगाव येथील पं चतारांकित हॉटेलवर काल छा पा टाकला आणि हे रॅ केट बंद  पाडले.

गोरेगावमध्ये एका पं चतारांकित हॉटेलमध्ये दे ह व्यापार करणारे मोठं रॅ केट चालवले जात होते. त्याचा भां-डाफो ड मुंबई पो लिसांनी केला आहे. मुंबई पो लिसांनी यासं-बंधी मोठा खु-लासा केला आहे. या प्र-करणामध्ये द-लाल म्हणून एक बॉलीवूड अभिनेत्री हा से-क्स रॅ-केट चालवत होती.

3 महिलांना झालीये अ-टक:- बातमीनुसार पो-लिसांनी हॉटेलमध्ये वे-श्याव्यवसाय करणाऱ्या लोकांना भेटण्यासाठी त्यांच्या टीम सदस्यांना ग्राहक म्हणून येथे पाठवले होते. त्यानंतर पो लिसांनी घ टनास्थळ गा ठले आणि छा पा टाकून 3 महिलांची सु-टका केली. पो लिसांनी अ-टक केलेल्या तीन महिलांपैकी एक बॉलीवूड अभिनेत्री देखील आहे.

10 लाख रुपयांचा सौ-दा निश्चित झाला होता:- अ-टक करण्यात आलेल्या अभिनेत्रीचा आ-रोप आहे की टीव्ही आणि बॉलिवूड इं-डस्ट्रीशी सं-बंधित अनेक अभिनेत्रींना तिने वे-श्या व्यवसायासाठी मोठ्या हॉटेलमध्ये घेऊन गेले होते. मीडिया रि-पो र्टनुसार बॉलीवूडच्या आंतरराष्ट्रीय बे-ली डान्सर आणि हॉटेलमध्ये बॉ डी ट्रे-डसाठी दोन टीव्ही कलाकारांमध्ये 10 लाख रुपयांचा सौ-दा झाला होता.

याप्र-करणी पो -लिसांनी आ-रो पींविरोधात आयपी सीच्या लैं- गिक अ-परा ध प्र तिबंधक का-यद्या न्वये गु-न्हा दा-खल केला आहे. अ-टक झालेल्या बॉलिवूड अभिनेत्रीवर पो लिस का-रवाई होवूपर्यंत तिचे नाव उ-घड केले जाणार नाही असे पो-लिसांनी सांगितले आहे.

पोलिसांनी सांगितले की द-लाल म्हणून ही अभिनेत्री हा से-क्स रॅ-केट चालवत होती. बॉलिवूडच्या ३ अभिनेत्रींना अ-टक केली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या घ-टनेमुळे मुंबईकरांमध्ये ख-ळब ळ उ डाली आहे.

पो लिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही आ-रोपी महिला द लाल २७ वर्षीय असून तिने हिंदी सिनेसृष्टीशी सं-बंधित असून पी-डित तिन्ही महिला या सिनेसृष्टी आणि बेली डा-न्सर यांच्याशी सं-बंधित आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार पो लिसांनी गु-न्हे शा खेच्या टीमने शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा पंच-तारांकित हॉटेलमध्ये छा-पेमा-री केली.

पो-लिसांच्या एका ख बरीने ब-नावट ग्राहक बनत ध-नाव हिला फोन करून हाय प्रो फाइल मॉ-डेलची मागणी केली. तेव्हा एका रात्रीचे १ लाख रुपये लागतील असे ध नावने त्याला सांगितले.

हॉटेलमध्ये रूम आ-रक्षित केल्याचे या ग्रा-हकाने तिला सांगितले. मॉ-डेलला त्याच ठिकाणी घेऊन येण्यासही त्याने सांगितले. पुढील पैशाचा व्यवहार हॉटेलमध्ये करू असे आश्वासन त्याने तिला दिले.

पैसे स्वीकारत असताना पो-लिसांच्या प-थकाने तिला पकडले. त्यावेळी मी एक नामांकित अभिनेत्री असून एका चित्रपट नि-र्मात्यासोबत मी-टिं-गला आले होते.

माझा माजी प्रियकर आणि एका मालिकेतील स्पर्धक आपल्याला यात अ-डकवत आहेत असे तिचे म्हणणे आहे. मात्र पो-लिसांनी या महिलेला अ-टक केली आहे.

हिंदी आणि पं जाबी टीव्ही सिरियलमधील अभिनेत्रींना पैशाचे आ-मिष दाखवून आ-रोपी वे-श्या द-लाल ही पंच-तारांकित हॉटेलचा उपयोग करून हा-य प्रो फा ईल से-क्स रॅ-केट चालवत होती.

या से-क्स रॅ-केटचा प-र्दाफाश करण्यात आला असून या म-हिलांची सु-टका करण्याची यशस्वी कामगिरी पो-लिसांनी केली आहे.

मुंबईला स्वप्नांचे शहर म्हणले जाते. लोक आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी मुंबई मध्ये येतात. पण अलीकडेच पो लिसांनी या शहरातील से-क्स रॅ-केटचा भं-डाफो-ड केला आहे. ज्यात तीन अभिनेत्रींचा देखील समावेश आहे. मिळालेल्या बातमीनुसार पो लिसांनी गोरेगाव येथील पं चतारांकित हॉटेलवर काल छा पा टाकला आणि हे रॅ केट बंद  पाडले.

गोरेगावमध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये देह व्यापार करणारे मोठं रॅ केट चालवले जात होते. त्याचा भां-डाफोड मुंबई पो लिसांनी केला आहे. मुंबई पो लिसांनी यासं-बंधी मोठा खु-लासा केला आहे. या प्र-करणामध्ये द-लाल म्हणून एक बॉलीवूड अभिनेत्री हा से-क्स रॅ-केट चालवत होती.

3 महिलांना झालीये अ-टक:- बातमीनुसार पो-लिसांनी हॉटेलमध्ये वे-श्याव्यवसाय करणाऱ्या लोकांना भेटण्यासाठी त्यांच्या टीम सदस्यांना ग्राहक म्हणून येथे पाठवले होते. त्यानंतर पो लिसांनी घ टनास्थळ गाठले आणि छा पा टाकून 3 महिलांची सु-टका केली. पो लिसांनी अ-टक केलेल्या तीन महिलांपैकी एक बॉलीवूड अभिनेत्री देखील आहे.

10 लाख रुपयांचा सौ-दा निश्चित झाला होता:- अ-टक करण्यात आलेल्या अभिनेत्रीचा आ-रोप आहे की टीव्ही आणि बॉलिवूड इं-डस्ट्रीशी सं-बंधित अनेक अभिनेत्रींना तिने वे-श्या व्यवसायासाठी मोठ्या हॉटेलमध्ये घेऊन गेले होते. मीडिया रि-पोर्टनुसार बॉलीवूडच्या आंतरराष्ट्रीय बे-ली डान्सर आणि हॉटेलमध्ये बॉ डी ट्रे-डसाठी दोन टीव्ही कलाकारांमध्ये 10 लाख रुपयांचा सौ-दा झाला होता.

याप्र-करणी पो -लिसांनी आ-रो पींविरोधात आयपी सीच्या लैं- गिक अ-परा ध प्र तिबंधक का-यद्या न्वये गु-न्हा दा-खल केला आहे. अ-टक झालेल्या बॉलिवूड अभिनेत्रीवर पो लिस का-रवाई होवूपर्यंत तिचे नाव उ-घड केले जाणार नाही असे पो-लिसांनी सांगितले आहे.

पोलिसांनी सांगितले की द-लाल म्हणून ही अभिनेत्री हा से-क्स रॅ-केट चालवत होती. बॉलिवूडच्या ३ अभिनेत्रींना अ-टक केली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या घ-टनेमुळे मुंबईकरांमध्ये ख-ळब ळ उ डाली आहे.

पो लिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही आ-रोपी महिला द लाल २७ वर्षीय असून तिने हिंदी सिनेसृष्टीशी सं-बंधित असून पी-डित तिन्ही महिला या सिनेसृष्टी आणि बेली डान्सर यांच्याशी सं-बंधित आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी गु-न्हे शा खेच्या टीमने शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा पंच-तारांकित हॉटेलमध्ये छा-पेमा-री केली.

पो-लिसांच्या एका ख बरीने बनावट ग्राहक बनत ध-नाव हिला फोन करून हाय प्रो फाइल मॉ-डेलची मागणी केली. तेव्हा एका रात्रीचे १ लाख रुपये लागतील अस