Breaking News

ह्या भा-भीजीच्या टोळीच्या त्या कामांबद्दल वाचून ,उ डेल तुमची झोप..

आपल्या हिं-दू आणि भारतीय समाजात भा भीला आई समान द-र्जा देण्यात आला आहे. परंतु आज आम्ही तुम्हाला भा-भींच्या अशा टो-ळीशी सांगणार आहोत ज्यांच्या कृ त्याबद्दल आपण ऐकला तर आपले हो-श उडतील.या भा-भींची टो-ळी वाईट कामे करण्यात एकदम पटाईत आहे ही घटना बिहारची रा-जधानी पटनाची आहे. चला तर जाणून घेवूया.

भा भी जीची टो ळी  एक मोठा ड्र-ग्ज चा व्य वसाय करत असे:- पटना, दा रु सल बिहारची राजधानी मध्ये अशी एक घटना उ घडकी स आली आहे. ज्यास भा-भी गैं-ग असे म्हणले आहे आणि यातील स्त्रिया समाजाला ड्र- ग्ज’ च्या द-लदलीत ढकलून काम करत होते.

होय आपल्याला हे जाणून आ श्चर्य वाटेल की या महिलांमुळे अनेक तरुण लोक ड्र-ग्स  ‘चे शि-कार बनत होते. येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बिहारमधील दा-रू बं-दीपासून अं- म’ ली प’ दा र्थांच्या व्यापारात बरीच वाढ झाली आहे. पण यातही शंका नाही की पाटणा पो-लिसांनीही अ’ म’ ली प’ दार्थ विक्रेत्यांना पकडण्यासाठी कोणतीही क सर सोडली नाही.

भा भी गैं ग करत होती ब्रा ऊन शु गरची त’  स्क’ री:- काही महिन्यांपूर्वी पो-लिसांनी राधा देवी म्हणजेच भाभी गैं गला पाटण्याच्या जक्कनपूर भागात अ’ ट’ क केली आणि तेव्हापासून त्यांच्या टो-ळीतील आणखी साथीदार शोधण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे.

उल्लेखनीय आहे की मागील वर्षी पाटण्याच्या जक्कनपूर पो-लिस ठाण्याच्या पो-लिसांनी पाच त’ स्क ‘रांना 300 ग्रॅम  ब्रा उन शु गरसह अ ‘ट’क केली आहे. या वेळी पकडलेल्या आ-रो’पीं’नी सांगितले की त्या सर्व भा भी गैं गसाठी काम करतात.

राधा देवीला चार कोटी ब्रा ऊन शु गरसह अ-ट ‘क केली:- त्यानंतरच पो-लिसांनी भा भी गैं ग च्या प्रमुख महिलेचा पकडण्याचा प्रयन्त सुरू केला आणि त्यांची योजनाही यशस्वी झाली. होय पाटणा पो लिसांनी राधा देवी आणि तिचा साथीदार प्रेम शंकर राम यांना चार कोटींच्या ब्रा ऊन शु गरसह अ -ट’क केली.

सध्या केवळ मेव्हण्याच नव्हे तर तिचा पती गुड्डू आणि ब्रा उन शु गरची त स्कर अ भिमन्यू देखील तु रूं गात आहेत. याशिवाय असे म्हटले जाते की मेव्हण्यांचा ड्रायव्हर ब्रा ऊन शु गरचा संपूर्ण व्यवहार करीत असे. होय, विशेषत: या टो ळीच्या नि शाण्यावर, महाविद्यालयीन विद्यार्थी फक्त विद्यार्थी होते.

भा भी गैं ग तरुण पिढीला लक्ष्य करायची:- ही भा भी गैं ग महाविद्यालयाबाहेर फिरत असे आणि तरुणांना लक्ष्य करायचे. सध्या पो-लिसांना सं’ श’ य आहे की दोन भा भीला तु’रूं ‘गात टाकण्यात आले असले तरी तिचे साथीदार अजूनही ड्र -ग्ज ‘चा व्य वसाय करीत आहेत.

म्हणूनच भा भी गैं ग टो ळीच्या सर्व साथीदारांना पकडणे फार महत्वाचे आहे, जेणेकरून ते इतरांना  मा’ द’क पदार्थ विकून त्यांचे आयुष्य खराब करू नयेत. पाटण्यात ब्रा ऊन शु गरची त’स्क ‘री उ घडपणे होत आहे. लहान मुलांची शि कार केली जात आहे.

पाटण्यातील अनेक पो-लिस स्टेशन भागातील त’ स्क ‘रांना लहान पुड्यां सह अ  ‘ट ‘क करण्यात आली आहे. यामुळे पाटणा पो- लिसांनी मोठ्या व्यक्तीला अ’  ट’ क केली आणि त्याला तु’ रूं’ गात नेले पण या भागात अजूनही त’ स्क ‘री चालू आहे.

About admin

Check Also

“एयर होस्टेसने सांगितले प्राइवेट जटचे ‘ते’ काळे रहस्य, बोलली- बनवायला लागतात सं’बंध….”

काही काळापूर्वी जमीपासून खूप वर हवेत हजारो मैल उडणाऱ्या विमानामधील एका एअर होस्टेसने से-क्सच्या कटा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *