Breaking News

तुम्हाला माहित आहे का ? हॉटेल रूममध्ये नेहमी सफेद चादरच का अंथुरणावर आंथरली जाते ?हे आहे खास कारण …

एक गोष्ट प्रत्येकाने पाहिलीच असेल की हॉटेल असो वा धर्मशाळा त्यांच्या खोल्यांमध्ये नेहमी पांढर्‍या रंगाचे बेडशीट असते. आपण कधी विचार केला आहे की हे अंथरुण नेहमी पांढर्‍या रंगाचेच का असते? पांढऱ्या बेडशीटवर डाग खूप लगेच दिसतात तरीही पांढरा रंगच का वापरलो जातो. चला मग आज तुम्हाला याबद्दल कळेल.

ज्याला सहलीची आवड आहे तो हॉटेलमध्ये कधीतरी थांबलेला असतोच. तिथे बेडवर असलेले अंथरून पाहून कदाचित्ही तुम्हाला एकदा तरी विचार आला असेल की ही पांढरे बेडशीट का ठेवले गेले आहे त्याशिवाय इतर रंगीत बेडशीट का नाही. हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीला शूज घालून किंवा खातानाही त्यावर झोपायला मिळेल याची चिंता हॉटेलच्या लोकांना होऊ देऊ नका. तरीही हॉटेलवाले केवळ पांढरे बेडशीटच का घालतात. आज तुम्हाला याबद्दल कळेल.

पांढरे बेडशीट स्वच्छता दर्शवते:- जेव्हा प्रत्येक ग्राहक हॉटेलमध्ये जातो तेव्हा त्याला घरातून अधिक स्वच्छ वस्तू हव्या असतात. हॉटेलवाल्यांनी खोलीत पांढऱ्या रंगाचे अंथरून ठेवले असते. पांढरा स्वच्छतेचे प्रतीक आहे हे सर्वाचा काहीतरी उपयोग होत असतो. जेव्हा अंथरुणावर पांढरे बेडशीट अंथरलेले असते तेव्हा खोली खूपच स्वच्छ दिसते. अनेकदा रुग्णालयात सुद्धा बेडवर पांढऱ्या चादरीसुद्धा घातल्या जातात.

पांढरे रंगाच्या बेडशीटची देखभाल करणे फार कठीण असते:- जर पांढरे बेडशीट अगदी स्वच्छ दिसत असेल तरी त्यावर त्वरीत डाग येण्याचा धोका असतो. पांढऱ्या बेडशीटवर आलेला डाग फार लवकर जात होत नाही. अशा परिस्थितीत ग्राहक खाताना पिताना खूप काळजी घेतो जेणेकरून पांढऱ्या बेडशीटवर काहीही डाग पडणार नाही.

ब्लीच करणे सोपे जाते:- पांढरे बेडशीट ब्लीच करणे सोपे आहे. यामुळे पांढरे बेडशीट चमकत राहते. पांढऱ्या बेडशीट मध्ये ब्लीच देखील कमी प्रमाणात वापरली जाते. पांढऱ्या रंगामुळे त्यामध्ये डाग सहजपणे दिसू लागतात जे त्वरीत साफ केले जातात आणि त्यात कोणतीही घाण शिल्लक राहत नाही.

पाहुण्यांना आरामदायक वाटते:- असा विश्वास आहे की पांढरा रंग मनाला शांत ठेवतो. जेव्हा एखादा प्रवासी हॉटेलमध्ये थकल्यासारखे येतो तेव्हा त्याला शरीराच्या व्यतिरिक्त मा नसिक शांती देखील हवी असते. पलंगावर पडलेली पांढरे बेडशीट पाहून मनाला चांगले व शांत वाटते.

एक विशिष्ट कारण:- आपण सांगू की 1990 पूर्वी हॉटेलमध्ये रंगीत बेडशीट वापरली जात होती. या बेडशीटची देखभाल करणे देखील सोपे आहे. याशिवाय त्यातील डागही सहज लपवले जात असत. मग एक सर्वेक्षण झाले. त्यामध्ये लोकांना विचारले गेले की हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या पाहुण्यांना बेड किंवा रूमशी सं बंधित स्वच्छता लक्झरी म्हणजे काय.

लोकांनी दिलेल्या उत्तरानुसार त्यांच्या मते पांढरा रंग दिसून आला. मग भिंतींचा रंग असो खिडक्यांचा रंग असो किंवा बेडशीटचा रंग असो प्रत्येकजण पांढर्‍या रंगाबद्दल अधिक सहमत झाला. तेव्हापासून हॉटेलमध्ये पांढर्‍या वस्तू ठेवण्याचा ट्रेंड आला होता.

About admin

Check Also

Three big decisions of Modi government which affected the Indian economy

Like previous two years, in the last year too Prime Minister Narendra Modi managed to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *