तुमच्यात असतील हे 5 गूण , तर मुलगी देईल झ टक्यात लग्नाला होकार..

Daily News

प्रत्येकजण एक चांगला पा र्टनर शोधत असतो. जिथे मुले मुलींमध्ये चांगले गुण शोधत असतात तशाच प्रकारे मुलींमध्ये देखील स्वप्ने अधिक असतात. मुलींना आपल्या जोडीदारामध्ये बरेच गुण मिळतात म्हणून जोपर्यंत तिला तिच्या आवडीचा मुलगा सापडत नाही तोपर्यंत ती तिच्या आयुष्यात कोणालाही लवकर येऊ देत नाही.

जर तुम्हीही लग्नाच्या दिशेने वाटचाल करत असाल तर प्रथम या खाली दिलेल्या गोष्टींचा विचार करा. जर मुलगी आपल्यात हे गुण पाहत असेल तर ती तुम्हाला होय म्हणू शकते आणि लग्नाला पटकन होकार देवू शकते.

१. चांगला ड्रेसिं ग से न्स असणारे:- जरी आपण 10 वेळा एकच जीन्स घालून बाहेर फिरत असाल, परंतु मुली चांगली ड्रेसिं ग सें स असलेल्या मुलांना पसंत करतात. चित्रपट बघून तुम्हाला वाटेल की एखादी मुलगी कसेही अ तरंगी कपडे घालून किंवा ट पोरी बनून फिरणाऱ्या मुलांना पसंत करत असेल परंतु वास्तविक जीवनात मुलींना चांगले ड्रे सिंग से न्स असणारे मुले आवडत असतात.

२. एक चांगली बॉ डी असणारे:- जर तुम्हाला मुलीच्या फि गर वरून फरक पडत असेल तर हे जाणून घ्या की मुली देखील मुलांच्या शरीरावर लक्ष देत असतात. त्यांना जिममध्ये जाणारी मुले आवडतात. मुली आ रोग्याची आणि तं दुरुस्तीची काळजी घेणार्‍या मुलांकडे आ कर्षि त होतात. यासाठी सि क्स पॅक अ‍ॅ ब बनवण्याची गरज नाही परंतु कोणत्याही मुलीला आकर्षि त करण्यासाठी एक चांगली शरीरयष्टी पुरेशी आहे.

३. क ठोर इमेज वाले मुले:- आजकाल अशी एक मान्यता आहे जी तुम्ही खूप ऐकली असेल आणि ती म्हणजें स ख्त लौ डा. म्हणजेच अशी मुले जी मुलींच्या प्रेमात सहजपणे पडत नाहीत. मुली अशा मुलांकडे अधिक लक्ष केंद्रित करतात अशा मुलांना त्या पसंत करतात. जर आपण प्रत्येक मुलीबरोबर खेळत असाल किंवा प्रत्येक मुली साठी प्रयत्न करीत असाल तर मुलीला हे आवडत नाही. आपण मजेदार आहात आनंदी असणे चांगले आहे परंतु आपल्या वागण्यात एक क ठोर इमेज असणे खूप महत्वाचे आहे.

४. काळजी घेणारे:- मुलींना लग्नासाठी असे मुले आवडतात जें मुले प्रत्येक गोष्टींची काळजी घेत असतात. काळजी न घेणारी एकदम के अर फ्री वागणारे मुले मुलींना अजिबात आवडत नसतात. जेव्हा लग्न करण्याचा विचार येतो तेव्हा मुली इतरांची काळजी घेणाऱ्या मुलांकडे आक र्षित होतात.

५. नेहमी आंनदी राहणारे:- मुलींना त्यांच्या जबाबदाऱ्या बद्दल गं भीर असलेले लोक आवडतात. परंतु ज्या लोकांच्या कपाळावर नेहमीच चिं ता असते असे मुले त्यांना आवडत नाहीत.

मुली हसण्यावर आणि नेहमी आनंदी असण्यावर विश्वास ठेवतात आणि अशे मुले नेहमीच खूप कुल वाटतात. अशा मुलांकडे मुली पटकन आक र्षित होतात. मुली मा रहा ण करण्यापासून दूर असतात. जे मनापासून आनंदी असतात त्यांना असे मुले आवडतात अशा परिस्थितीत, आपण कधीही एखाद्या मुलीला भेटायला गेल्यास, जास्त चिं ताग्र स्त  बसू नका कारण त्याचा आपल्या इमेजवर चुकीचा प रिणाम होऊ शकतो.