डॉक्टरच्या सोबत शा रीरिक सं-बं ध बनवले महागा-त पडलं असिस्टं-टला , कुत्र्यासोबत झाली जामीनद-स्त ..

Daily News

आजच्या जगामध्ये स्त्री आणी पुरुष बऱ्याच ठिकाणी एकत्र काम करताना दिसत आहेत. परंतु एका ठिकाणी काम करत असताना त्यांचे एकमेकांबद्दल आ क र्ष ण वाढत जाते. आणि मग त्यांचे प्रेमामध्ये कधी रुपांतर होते कळतच नाही. अशीच एक घटना डॉ-क्टर आणी त्याची अ सिस्टंट बरोबर घडली आहे. यांनी फक्त प्रेमच नाही केले तर लग्नाआधीच शा-ररीक सं-बं ध बनवले होते.

पण यानंतर डॉ-क्टरने तिच्यासोबत असे काय केले की हे जाणून तुम्हाला देखील आ श्च र्याचा ध- क्का च बसेल. गु -न्हा  करणारा कितीही हुशार असला तरी तो एक ना एक दिवस पकडला जातोच. ही घटना मध्य प्रदेशातील सतना शहरामध्ये आढळून आली आहे.

येथे दातावरील डॉ-क्टराने आपल्या गर्लफ्रेंडची ह – त्या करून तिला जमिनीमध्ये गा ढले आहे. आ-श्च र्या ची बाब म्हणजे त्याने आपल्या गर्लफ्रेंडबरोबर कु त्र्यालाही ठा -र मा -रुन पुरले. यामागील त्याचा विचार असा होता की त्याने हा गु- न्हा केल्याची कोणालाही जाणीव होऊ नये. तर चला या बातमीची सविस्तर महिती पाहूया.

सतना या ठिकाणी डें टल स र्ज न डॉ-क्टर आशुतोष त्रिपाठी दातावरील दवाखाना चालवत होता. त्याच्या क्लिनिकमध्ये भानु केवट नावाची २३ वर्षीय मुलगी असिसस्टेंट म्हणून काम करत होती. एकत्र काम करत असताना आशुतोष त्रिपाठी आणि भानू यांच्यामध्ये प्रेमाचे सं-बं ध वाढत गेले.

त्यानंतर लगेचच या दोघांमध्ये शा-रीरिक सं-बं धही झाले. डॉ-क्टरने त्याच्या असिसस्टेंटशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन बे का-यदे शी र शा-ररीक सं-बं ध ठेवले. असेच दिवसांमागून दिवस निघून जात होते पण डॉ-क्टर लग्नाचा काय विचारच करत नव्हत. त्याचवेळी त्यांची असिसस्टेंट त्यांच्यावर लग्नासाठी सतत द बा व आणत होती.

ती सारखी त्याला लग्नासाठी पि डत होती. अशा परिस्थितीत डॉ-क्टराने नियोजन करुन तिची ह- त्या केली. त्याने द वाख ण्यापासुन काही अंतरावर मजुरांकडून एक खड्डा खणून घेतला आणि त्यानंतर गर्लफ्रेंडला आणि एका कुत्र्याला त्या ख ड्ड्यात पु रले. डॉ-क्टरांचा असा विचार होता की कु त्र्याला गर्लफ्रेंडबरोबर पुरले तर मानवी श-री राचा वा स येणार नाही. प्रत्येकजण असा विचार करतील की येथे कुत्र्याला पुरले आहे.

त्यानंतर भानू बरेच दिवस बे प त्ता असल्यामुळे तेव्हा तिच्या आईने ती बरेच दिवस बे पत्ता असल्याची पो-लीस स्टे-शनमध्ये त क्रार नों द केली. पो-लिसांनी डॉ-क्टरकडे विचारपूस केली असता तो त्यांना खोटे बोलून फ स वत राहिला. मात्र पो-लि सांना सं शय आला असता त्यांनी डॉ-क्टरकडे का टेकोरपणे विचारपूस केली. यानंतर डॉ-क्टरने आपला गु -न्हा क बू ल केला.

डॉ-क्टर असे सांगीतले की भानु लग्नासाठी माझ्यावर सतत द बा व आणत होती. पण मला लग्न करायचं नव्हते. माझे तिच्याबरोबर असलेले सं-बं ध लपविण्यासाठी मी तिची ह-त्या केली आहे. डॉ-क्टर आणि त्याची असिसस्टेंट गेल्या दोन वर्षांपासून यांच्यामध्ये प्रेम सं-बं ध सुरु होते.

या संपूर्ण घटनेने सातना गावामधील लोकांना आ श्चर्य च कित केले आहे. कोणालाही वाटले नव्हते की डॉ-क्टर त्याच्या असिसस्टेंटबरोबर असले गै रप्र कार करू शकतील. प्रेम सं- बं धात अशा बर्‍याचदा घटना घडत असतात. अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे प्रेमसं-बं ध सुरू करण्यापूर्वी लग्नाविषयी स्पष्ट असायला हवे.