Breaking News

उ-पचाराच्या नावाखाली दर्ग्याच्या आत चालवत होता से-क्स रैकेट मौ-लवी, पो-लिसांनी छा-पा टाकल्यावर दिसला आतील हा न-जारा …

उत्तर प्रदेश मध्ये एका दर्ग्यात से- क्स रॅ केट चालू होते आणि या दर्ग्यातील बाबाचा त्यात सहभाग होता. असे सांगितले जात आहे की जेव्हा लोकांनी या द र्ग्यात आत छा पा टाकला तेव्हा से-क्स रॅ केट उघड की स आले. लखनौच्या ठाकूरगंज परिसरातील हु सेनाबाद येथे हा दर्गा आहे.

या दर्ग्याचे नाव जामा दर्गाअसे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार थोड्या दिवसांपूर्वी दर्ग्याच्या आत कायतर चुकीचे घडत असल्याची त क्रार स्थानिक लोकांकडून मिळाली होती. त्यानंतर या लोकांनी अचानक दर्ग्यात छा पा टाकला. छा पेमा री दरम्यान त्यांना एक महिला आणि पुरुषही आ क्षेपार्ह अवस्थेत आढळले.

लोकांनी केली जोरदार मा-रहा’ण:- स्थानिक लोकांनी आ क्षे पार्ह अवस्थेत सापडलेल्या महिला आणि पुरुषाचे व्हिडिओ बनवले. तसेच या दर्ग्यात बाबा असलेल्या व्यक्तीला जोरदार मा-रहा’ण केली गेली. ही बातमी कळताच पोलिस घट नास्थळी पोहोचले आणि बाबांना अ-टक केली.

असा आ-रोप केला जात आहे की हा बाबा उपचाराच्या नावाखाली महिलांवर लैं-गिक  अ-त्या-चा र करायचा आणि दर्ग्याला लागून असलेल्या खोलीत से-क्स रॅ-केट चालवत होता. संपूर्ण घटनेची माहिती देताना एसीपी पो लीस ठाण्याचे आ यपी सिंह म्हणाले की या दर्गा बाबाला अ-टक करण्यात आली असून त्यांची चौ कशी केली जात आहे. का-यदेशीर का-रवाई करून त्याला तु-रूंगात पाठविले गेले आहे.

ज्या महिलांना मुल होत नाही अशांना जा ळ्यात ओढ यचा:- पो लिसांच्या म्हणण्यानुसार हा बाबा पांढर्‍या डागांच्या सम स्येवर उपचार करायचा तसेच मूल नसलेल्या स्त्रियांवर देखील उ पचार करायचा. अनेक स्त्रिया या बाबांकडे उप चारासाठी येत असत. या काळात तो महिलांनाही धं-दा करायला लावायचा. इथल्या रहिवाश्यांना याची माहिती होताच त्यांनी दर्ग्यावर छा पा टाकला आणि बाबाला पकडले आणि त्याला चांगलीच मा-रहा ‘ण केली.

इतर राज्यांतून देखील मुली आणल्या गेल्या:- ग्राहकांची बु किंग ऑनलाईन झाल्याची माहिती पो लिसांनी दिली. मोबाइल अ‍ॅपद्वारे बु किंग करण्यापूर्वी ग्राहकांना 15 दिवस आधी टोकन येत असत. दे ह व्यापार करण्यासाठी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि मुंबई व्यतिरिक्त लखनौच्या आसपासच्या जिल्ह्यांमधून तरुण महिला आणल्या गेल्या.

बेका-यदेशीर व्यापार प्रति बं धक का-यदा आणि को विड -१९ साथीचा अ धिनि यम अंतर्गत ता ब्यात घेतलेल्या सर्व महिला व पुरुषांना तु’ रूंगात पाठविले आहे. स्थानिक रहिवासी दानिश यांनी सांगितले की हा बाबा बर्‍याच काळापासून जि-स्म  फे रीचा व्यवसाय करीत आहे.

याप्र करणी अनेकदा त-क्रारीदेखील करण्यात आल्या परंतु पो लिस आ-रोपींवर कोणतीही का-रवाई करत नव्हते. उ लटपक्षी ज्या व्यक्तीने या ख टल्याची त क्रार केली त्याला ध म कावले जात होते. चौ कशी दरम्यान लोकांनी सांगितले की आ-रोपी बाबा उ पचाराच्या नावाखाली महिलांना जवळ बोलावत असे.

मग त्यांच्या अ-सहा यतेचा फा यदा उठवून ते पांढऱ्या डाग किंवा मुले न होण्याच्या समस्येवर उ पचार करतो असे सांगून त्यांच्याशी ज-बरदस्ती करायचा.

या ठिकाणी तो महिलांनाही धंदा  करायला लावायचा. स्थानिक लोकांना जेव्हा पवित्र ठिकाणी अशा घा-णेरडे काम होत असल्याची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी स्वताच दर्ग्यात घु-सून सत्य समोर आणले.

 

About admin

Check Also

Three big decisions of Modi government which affected the Indian economy

Like previous two years, in the last year too Prime Minister Narendra Modi managed to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *