इथे मुलींना वेळेअगोदर ज-वानीत आणण्यासाठी केल जात त्यांच्या सोबत अस काही, समजल्यानंतर हो-श उ डतील …

Daily News

आजच्या जाहिरातीच्या युगामध्ये मुली सुंदर आणी आक र्षि त दिसण्यासाठी कोणत्याही स्थ रावर जाऊ शकतात. आपण सर्वात सुंदर आणि से- क्सी दिसावे असे सर्वांनाच वाटते. परंतू सुंदर दिसण्याच्या आहा री पडून काही मुलींना खूप मोठा प श्चा ता प झाला आहे. तर चला जाणून घेऊया नेमका काय आहे हा प्रकार.

लोक स्वत:ला तरुण आणि सुंदर आणि आ क र्षक दर्शविण्याचा प्रत्येक सं भाव्य मार्गाने प्रयत्न करत असतात. आजच्या महागाईच्या युगात एखाद्या व्यक्तीला दोन वेळचे जेवण मिळाले नसले तरी चालेल पण त्यांना सुंदर दिसण्यासाठी म हाग क्रीम आणि वस्तू मिळवने गरजेचे वाटते. आजच्या जाहिरातीच्या युगामध्ये फे अरनेस क्रि मच्या जाहिराती सतत टी व्हीवर पाहायला मिळतात.

कदाचित या जाहिरातीमुळेच आपल्या देशातील सर्व लोक ख राब आणि बिनकामी प्रोड क्ट्स खरेदी करण्यास उ त्सुक असतात. आजच्या काळात विज्ञानाने इतकी प्रगती केली आहे की आता लोक त्यांचे वय लपवू शकतात आणि सुंदर देखील दिसू शकतात. बॉलिवूडमधील मोठ-मोठे सेलिब्रिटीसुद्धा बु टॉ क्स सारखे इं जे क्शन आणि महागड्या स र्ज री करून आपला संपूर्ण लूक बदलतात.

सुंदर दिसण्याच्या नादात लोक विचार न करता काहीही करत असतात. आज आम्ही आपल्यासाठी अशी बातमी घेऊन आलो आहोत हे जाणून तुम्हाला देखील आ श्च र्य वाटेल.

आज आम्ही तुम्हाला भारतातल्या अशा एका राज्याबद्दल सांगणार आहोत जेथे मुलींना सुंदर आणि से-  क्सी बनविण्यासाठी लोक सर्व मर्यादा ओलां डतात आहेत. तर चला जाणून घेऊया काय आहे हा प्रकार..

आजच्या युगामध्ये मुली स्वत: सुंदर आणि तरुण दिसण्यासाठी ड्र-  ग्स ची इं- जे क्श न वापरतात. मुलींना मा द क पदार्थांच्या व्य- सना ची सवय लावण्यासाठी त्यांना प्रथम सौंदर्य आणि लैं -गि क तेविषयी ला लच दाखवली जाते. आणि जेव्हा ती त्यांच्या जा ळ्या त अड कते तेव्हा तिला तीन ते चार दिवसांसाठी फ्री मध्ये ड्र- ग्स ने भरलेली इ- न्जे क्शन्स दिली जातात.

यामागचा त्यांचा हे तू म्हणजे साध्या भोळ्या मुलींना मा द क पदार्थांचे व्य स न लावणे हा असतो. त्या लोकांना माहित आहे की तीन ते चार दिवस सतत ड्र -ग्स घेतल्यानंतर मुलींना त्याची तल प जाणवते आणि ते त्यांना त्वरीत खरेदी करतात. म्हणूनच ते लोक न शेसा ठी मुलींना आपले ग्राहक बनवत आहेत.

आपल्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की ही घट ना उत्तर प्रदेशमधील रे ड ला ईट भागात घडली आहे. जेथे मुलींना ड्र-  ग्स देऊन सुंदर आणि तरुण दिसण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा परिस्थितीत न शेत असलेल्या मुली त्या लोकांच्या खेळण्याचे साधन बनल्या आहेत.

घटनेची माहिती मिळताच पो-लि. सांनी तेथे छा पा टाकला आणि बऱ्याच नि र्दो ष मुली त्यांच्या हातात सापडल्या. ज्या पूर्णपणे न शेत होत्या. या सर्व मुलींना अशी ख तर नाक ड्र  ग्स दिली जात होती.

या व्यतिरिक्त आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की जर एखाद्या व्यक्तीने जास्त प्रमानात ड्र-  ग्स घेतल्याने एकतर तो वे डा होऊ शकतो किंवा त्याला एक प्रकारचा शा-री रिक वि कार होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत डॉ-क्ट र म्हणतात की जर एखाद्या व्यक्तीने १५ वर्षाच्या मुलीला ड्र -ग्स देण्यास सुरू केले असेल.

तर जेव्हा तिचे वय २२ ते २३ वर्षापर्यंत पोहोचेल तेव्हा तिची हाडे अ श क्त होतात आणि ती सं धिवातची ब  ळी पडते. ती मुलगी संपूर्ण आयुष्यासाठी एक रुग्ण बनते आणि इतर कोणत्याही औ-षधां चा ति च्यावर परि णाम होत नाही. हे खूप भ यानक आणि वा ईट आहे. तर आपण सावध राहणे फार महत्वाचे आहे.