अंड वेज आहे कि नॉनवेज ? उत्तर वैज्ञानिकांनी शोधून काढलं …

Daily News

थंडी आली की अंडयांचा खप वाढतो असे बाजार सांगतात.प्रोटीन पुरविणारी अंडी लोकांनी मुबलक खावीत म्हणून रोज खा अंडे अशा जाहिरातीही केल्या जातात. बहुतेकदा लोकांच्या मनात हा प्रश्न उद्भवतो की अंडी शाकाहरी आहेत की मांसाहारी त्याचबरोबर काही लोकांचा असा विश्वास आहे की ते नॉनवेज प्रकारात येते कारण ते कोंबडी देते. पण आता आपल्या प्रश्नाचे उत्तर शास्त्रज्ञांना सापडले आहे तरी सुद्धा असे काही लोक आहेत जे हा सि द्धांत योग्य मानत नाहीत.

तर दूधही शाकाहारी असेल:- शाकाहारी लोकांचा असा विश्वास आहे की अंडी कोंबडीतूनच आली आहे म्हणून जर कोंबडी मां साहारी असेल तर अंडी देखील मां साहारी आहे परंतु आपल्याला सांगू की विज्ञान म्हणते की दूध देखील जनावरातून येते मग ते शाकाहारी कसे झाले.

बाजारात मिळणारी अंडी अनफ र्टिलाइज्ड असतात:- लोकांना वाटते की अंडीतून कोंबडीचे पिल्लू तयार होते म्हणून ते मांसाहारी आहे पण बाजारात आढळणारी सर्व अंडी अन फर्टि लाइज्ड असतात. म्हणजेच या अंड्यांमधून कोंबडीचे पिल्लू कधीच बाहेर येत नसते. शा स्त्रज्ञांनी विज्ञानाद्वारेही या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते अंडी शाकाहारी आहेत.

असे कळते अंडी शाकाहारी आहे कि नाही:- अंड्यांना तीन थर असतात. प्रथम अंड्याचे आवरण दुसरा थर म्हणजे अंड्यातील पांढरा भाग आणि तिसरा अंड्यातील पिवळ ब लक आहे. योक म्हणजे पिवळा भाग. अंड्यांवर केलेल्या संशोधनानुसार केवळ अंड्यातील पांढऱ्या भागामध्ये फक्त प्रथिने असतात. त्यामध्ये प्राण्यांचा कोणताही भाग अस्तित्त्वात नसतो. म्हणून तां त्रिकदृष्ट्या अंड्याचा पांढरा भाग हा शाकाहरी आहे.

मग अंडी मासाहरी कधी असतात:- अंड्याच्या पांढर्‍या भाग प्रमाणे अंड्यातील पिवळ बलक म्हणजे प्रो टीनसह कोलेस्ट्रॉल आणि  फैटचे त्यात चांगले प्रमाण असते. कोंबडी आणि कोंबड्याच्या संपर्कात आल्यानंतरच अंडी देते. अशा अंडी मध्ये गमेट सेल असतात ज्यामुळे ते मांसाहारी होतात. पण बाजारामध्ये मिळणाऱ्या अंडी मध्ये असे काहीही होत नाही.

मग कोंबडी अंडी कशी देते:- कोंबडी 6 महिन्यांनंतर अंडी देण्यास सुरवात करते. ती दर 1 किंवा दीड दिवसांनी अंडी घालते परंतु तुम्हाला माहिती असावे की कोंबडी कोणत्याही कोंबड्याच्या संपर्कात यावी हे यासाठी जरुरी नसते. या अशा अंड्यांना अन फर्टीलाइज्ड अंडे म्हणतात. शास्त्रज्ञांचा असा दावा आहे की कोंबडीचे पिल्लू त्यांच्यामधून कधीही बाहेर येऊ शकत नाहीत.

मां स खाणारे ते मांसाहारी अशी व्याख्या केली जाते. त्या दृष्टीने पाहिले तर अंड्यात मांसाचा भाग नसतो. अंडी कोंबडी देते पण त्यासाठी कोंबडी मा रली जात नाही. जसे गाईचे दूध शाकाहारी तसेच अंडेही या कारणास्तव शाकाहारी मानले जाते. अंड्यात जीव नसतो.

बाजारातजी अंडी उपलब्ध असतात त्यातील बहुतांशी अनफर्टिलाईज्ड असतात. म्हणजे ही अंडी उबविली तरी त्यातून पिलू बाहेर येईलच याची खात्री नसते. याचाच अर्थ अशी अंडी जीव नसलेली आहेत म्हणजे ती शाकाहारी मानली गेली पाहिजेत असा दावा केला जातो. शेवटी अंडे ज्याला खायचे आहे त्याने ते शाकाहारी आहे का मांसा हारी याचा विचार न करता खावे हे उत्तम.